Texty písní Manowar Sign of The Hammer Guyana

Guyana

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We thank you for the cool aid, reverend Jim
We're glad to leave behind their world of sin
Our lifeless bodies fall on holy ground
Rotting flesh, a sacrificial mound

Were you our god or a man in a play
Who took our applause and forced us to stay
Now all together we lived as we died
On your command by your side

Guyana in the Cult of the Damned
Give us your word for the grand final stand
Guyana in the Cult of the Damned
Give us your word for the grand final stand

In the Cult of the Damned we all worked the land
Too afraid to look up we all feared his hand
Hurry my children there isn't much time
But we'll meet again on the other side
Be good to the children and old people first
Hand them a drink they're dying of thirst

Bigfoot Bigfoot thrown in a well
Pulled under water screaming like hell
He told us life was just a hotel
Time to check out when he rang the bell

Mother, Mother
Děkujeme Vám za podporu pohodě, ctihodný Jim
Jsme rádi, že zanechat svůj svět z hříchu
Naše mrtvá těla spadnout na svaté zemi
Hnijící maso, obětní kopec

Byli jste náš bůh, nebo člověk ve hře
Kdo vzal naše potlesk a nutil nás k pobytu
Teď všichni společně jsme žili, jak jsme zemřeli
Na Váš příkaz vaší straně

Guyana v Kult proklatých
Dejte nám své slovo do velkého finále stánku
Guyana v Kult proklatých
Dejte nám své slovo do velkého finále stánku

V Kult proklatých jsme všichni pracovali zemi
Příliš bojí podívat se všichni obávali jeho ruku
Pospěšte si moje děti, není moc času
Ale potkáme zase na druhé straně
Je dobré, aby děti a staří lidé nejprve
Ruka je nápoj jsou umírá žízní

Bigfoot Bigfoot hozený do studny
Stáhl pod vodu křičet jako o život
Řekl nám život byl jen hotel
Čas, podívejte se, když zazvonil

Matka, Matka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy