Texty písní Manowar The Triumph of Steel The Demon`s Whip

The Demon`s Whip

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Black candles slowly burning, white fangs and flashing eyes
Hell's wind and incantations summon living fire,
Darkest forces and your demon's black order, black king
The cult that serves the living, accept this offering

Black candles slowly burning, white fangs and flashing eyes
Hell's wind and incantations summon living fire,
As the seven steps await, hear the great bell toll
With a dead man's bones conjure, the enemy of the soul

From the misery and sadness, of the molten seas of hell
Mystic love and mystic symbols in evil dreams there dwell
Darkest forces and your demon's black order, black king
The cult that serves the living, accept this offering

A deadly drink, a meal of hearts, now sacrifice and die
In darkness and destruction, behold the evil eye
And the Demon's whip

Armies of the gods of hell ride across the astral plane
Bearing curses of destruction, sworn beyond the grave
Children of the darkness, all born but to deceive
By the ancient code of evil grant not one reprieve

In the place where evil dwells death can live when all life dies
Wage eternal war on heaven immortal hate below the sky
Your scripture and your sermons, are leaves born on the wind
To heal the unrepentant one needs a greater sin

Night winds, Oblivion see my dark desire
Come forth, appear he is living fire
Feel the Demon's whip

Armies of the gods of hell ride across the astral plane
Bearing curses of destruction, sworn beyond the grave
Children of the darkness, all born but to deceive
By the ancient code of evil grant not one reprieve

In the place where evil dwells death can live when all life dies
Wage eternal war on heaven immortal hate below the sky
Your scripture and your sermons, are leaves borne on the wind
To heal the unrepentant one needs a greater sin
Feel the Demon's whip
Černé svíčky hoří pomalu, bílé tesáky a blikající oči
Peklo je vítr a zaklínání přivolat životní požáru,
Nejtemnější síly a svého démona, aby černá, černý král
kult, které slouží bydlení, přijmout tuto nabídku

Černé svíčky hoří pomalu, bílé tesáky a blikající oči
Peklo je vítr a zaklínání přivolat životní požáru,
Vzhledem k tomu, sedm kroků čekají, slyšet velký zvon mýtného
S mrtvého člověka kosti vykouzlit, nepřítel duši

Z bídy a smutku, z roztaveného moří pekla
Mystic lásky a mystických symbolů na zlého snu tam přebývají
Nejtemnější síly a svého démona, aby černá, černý král
kult, které slouží bydlení, přijmout tuto nabídku

smrtící nápoj, jídlo srdcí, nyní obětovat a zemřít
Ve tmě a ničení, aj uhrančivý pohled
A Demon je bič

Armády bohů pekla jezdit přes astrální rovině
Ložisko prokletí zničení, přísahali za hrob
Děti ze tmy, všichni narodili, ale klamat
Do starobylé kód zla grant ani jeden odklad

V místě, kde přebývá zlo smrt může žít, když celý život umírá
Mzdová věčná válka na nebi nesmrtelnou nenávist pod oblohou
Vaše bible a vaše kázání, jsou listy narodili na vítr
Léčit nekající člověk potřebuje větší hřích

Noční vítr, Oblivion viz moje temné touhy
Vyjdi, objeví žije oheň
Pocit, že Demon je bič

Armády bohů pekla jezdit přes astrální rovině
Ložisko prokletí zničení, přísahali za hrob
Děti ze tmy, všichni narodili, ale klamat
Do starobylé kód zla grant ani jeden odklad

V místě, kde přebývá zlo smrt může žít, když celý život umírá
Mzdová věčná válka na nebi nesmrtelnou nenávist pod oblohou
Vaše bible a vaše kázání, jsou listy nese ve větru
Léčit nekající člověk potřebuje větší hřích
Pocit, že Demon je bič
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy