Texty písní Mary J Blige Growing Pains Come To Me (Peace)

Come To Me (Peace)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

That was love
That was then
That was us, miracles
I changed you
You changed me
This is how these things go
I was broke
And you were scared
But you stayed by my side, yea

I was yours
You were mine
It seemed we'd last forever, oh yea
I'd be the one you need
You would be the one I marry
And I'm just trying to invite my way back in your heart
And I'm telling you to...

Come to me
I'll restore freedom
I'll carve away the worries in your heart

Your heart is missed
I'm a mess, what happened to second chance
This is now, this is how easy things can get out of hand
We were cold, and we were slow then, now we end faster than light, than light

And I'm not ashamed cause my love ain't changed
I'm prepared to beg you back the whole way
Bring me your arms, I'll bring mine too
And we will heal, mend, me and you, telling you...

Come to me
I'll restore freedom
I'll carve away the worries in your heart
I'm telling you to...

Come to me
I'll restore freedom
I'll carve away the worries in your heart
And I'm here to make peace, peace, peace
I'm here to make peace, peace, peace
I'm here to make peace, peace, peace
I'm here to make peace, between u and I

Through my doors, and take my hand
Replace our love beyond this land
This is just too much to give away
I love you baby, so why don't you stay

Let the air of your voice dry my tears
Let "I love you", fall on my ears
I love you, I love you, I love you, I love you
I want you to just...

Come to me
I'll restore freedom
I'll carve away your worries in your heart
And I'll be here to make peace
I'm here to make peace peace peace
I'm here to make peace peace peace
I'm here to make peace peace peace between you and I

Wanna make peace with you peace baby
I don't wanna fight, I just wanna do everything right
Show me how to make peace with you
I do wanna make peace with you
To byla láska
To bylo tenkrát
To jsme byli my, zázraky
změnila jsem tě
tys změnil mě
takhle tyhle věci chodí
byla jsem na dně
a ty si měl strach
ale ty si zůstal po mém boku

Byla jsem tvoje
ty si byl můj
zdálo se, že to bude trvat věčně
já byla jediná, kterou si potřeboval
ty si byl ten jediný, kterého si vezmu
a jen se snažím pozvat svou cestou do tvého srdce
a říkám ti ...

Pojď ke mě
obnovím svobodu
odstraním starosti z tvého srdce

tvé srdce chybí
jsem v nepořádku, co se stalo s druhou šancí
to je teď, jak se mohou věci vymknout z ruky
byla nám zima, byli jsme pomalí a teď jsme rychlejší než světlo, než světlo

nestydím se, moje láska se nemění
jsem připravená vzít zpět celou cestu
dej mi tvé ruce a já dám svoje také
a budeme se léčit, zpravovat, já a ty, říkám ti ...

Pojď ke mě
obnovím svobodu
odstraním starosti z tvého srdce
říkám ti ...

Pojď ke mě
obnovím svobodu
odstraním starosti z tvého srdce
a jsem tady pro mír, mír, mír
jsem tady pro mír, mír, mír
jsem tady pro mír, mezi tebou a mnou

skrz mé dveře a vezmi mou ruku
vyměňte lásku za tuhle zemi
to je příliš mnoho na rozdávání
miluji tě kotě, tak proč nezůstaneš

Nech vzduchem tvého hlasu usušit mé slzy
miluji tě, tak to vyslyš
miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě
chci abys prostě ...

Pojď ke mě
obnovím svobodu
odstraním starosti z tvého srdce
a budu tu pro mír
jsem tady pro mír, mír, mír
jsem tady pro mír, mír, mír
jsem tady pro mír, mezi tebou a mnou

chceš, aby byl mír s tebou, kotě
nechci bojovat, chci udělat všechno správně
ukaž mi jak udělat mír s tebou
Já opravdu chci mír s tebou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy