Texty písní Masterplan Time To Be King Fiddle Of Time

Fiddle Of Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cold as night in the heart of the hunter
Sign up for my kingdom dark
Black as the deep the devil is growing
Hellspawn in the soul of man

Now they will attack you again in this turning wheel of crime
And your pain is screaming
You will burn till the end of your days
You're caught in the middle
Lost in the riddle
Playing the fiddle of time

Spinning your web away from the sun
You move in the shadows like a sliding spider
Changing is the road for a different future
Evil times will pass you by

Life will attack you with fire and burn your dreaming mind
And your heart is bleeding
Holding on till your breath fades away
You're caught in the middle
Lost in the riddle
Playing the fiddle time

You can be fire burning it higher

There's a mirror in the sky reflecting ages
Evil sins will haunt us down
Life will attack you and cut you inside your inner sky
And leave you dying soon
And the game goes on forever
After the scandal they put out your candle
So you can not tower anymore
No one can tell if heaven is hell
We're rocking the music of time
Wearing the mask as you take on the task
Playing the fiddle of treason
Chladné jako noc, v srdci lovce
Připojte se do mého temného království
Černé jak hloubka, démon vzrůstá
Pekelné stvoření v duši člověka

Nyní na tebe znovu zaůtočí v tomto točení se dokola z trestné činnosti
A tvoje bolest křičí
Budeš hořet až do konce tvých dnů
Jsi chycen ve středu
Ztracen v hádankách
Hraješ na housle času

Tvoje pavučina se otáčí pryč od slunce
Pohybuješ se ve stínech jako klouzavý pavouk
Střídání je cesta za neobvyklou budoucností
Zlé časy odejdou

Život na tebe zaútočí ohněm a spálí tvou zasněnou mysl
A tvé srdce krvácí
Držet se, dokud se dech neztratí
Jsi chycen ve středu
Ztracen v hádankách
Hraješ na housle času

Můžeš být vyšší spalující oheň

Zde je zrcadlo na obloze odrážející věky
Zlé hříchy nás budou pronásledovat dolů
Život na tebe zaútočí a rozřeže tě uvnitř tvého skrytého nebe
A brzy tě nechá zemřít
A hra pokračuje do nekonečna
Po skandálu uhasí tvou svíčku
Takže se už nebudeš moct dál vznášet
Nikde nemůžeš, že nebe je peklo
Jsme kymácející se hudba času
Nos masku, jako když vezmeš úkol
Hraješ na housle ze zrady
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy