Texty písní Mayday Parade When I Grow Up

When I Grow Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Boys call you sexy (What's up, sexy?)
And you don't care what they say
See everytime you turn around
They're screaming your name...
Now I've got a confession (ha, ha, ha, ha)
When I was young, I wanted attention (ha, ha, ha, ha)
And I promised myself that I'd do anything (ha, ha, ha, ha)
Anything at all for them to notice me (ha, ha, ha, ha)

But I ain't complaining We all wanna be famous
So go ahead and say What you wanna say
You don't know what it's like to be nameless
Want them to know what your name is
'Cause see, when I was younger, I would say

When I grow up, I wanna be famous
I wanna be a star, I wanna be in movies
When I grow up, I wanna see the world
Drive nice cars, I wanna have groupies
When I grow up, be on TV
People know me, be on magazines
When I grow up, fresh and clean
Number one boy when I step out on the scene

Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it
Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it (get it)

They used to tell me I was silly (la, la, la, la)
Until I popped up on the TV (la, la, la, la)
I always wanted to be a superstar (la, la, la, la)
Who knew singing songs would get me this far? (la, la, la, la)


But I ain't complaining We all wanna be famous
So go ahead and say What you wanna say
You don't know what it's like to be nameless
Want them to know what your name is
'Cause see, when I was younger, I would say

When I grow up, I wanna be famous
I wanna be a star, I wanna be in movies
When I grow up, I wanna see the world
Drive nice cars, I wanna have groupies
When I grow up, be on TV
People know me, be on magazines
When I grow up, fresh and clean
Number one boy when I step out on the scene

Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it
Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it

I see them staring at me Oh, I'm a trendsetter
Yes, this is true, 'cause what I do
No one can do it better You can talk about me
'Cause I'm a hot topic I see you watching me
Watching me And I know you want it

When I grow up, I wanna be famous
I wanna be a star, I wanna be in movies
When I grow up, I wanna see the world
Drive nice cars, I wanna have groupies
When I grow up, be on TV
People know me, be on magazines
When I grow up, fresh and clean
Number one boy when I step out on the scene

Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it
Be careful what you wish for 'Cause you just might get it
You just might get it You just might get it
Kluci tě volají sexy (Jak je, sexy?)
A tobě je jedno co říkají
Podívej kdykoliv se otočíš
Křičí tvoje jméno...
Teď jsem dostal doznání (ha, ha, ha, ha)
Když jsem byl malý, chtěl jsem pozornost (ha, ha, ha, ha)
A slíbil sám sobě že nebudu dělat nic (ha, ha, ha, ha)
Vůbec nic aby si mě všímali (ha, ha, ha, ha)


Ale nestěžuju si, všichni chtějí být populární
Takže jdi do toho a řekni so chceš
Takže nevíš jaké je to být bezejmenný
Chceš aby věděli jaké je tvoje jméno
Protože podívej, když jsem byl mladní, řekl bych

Když vyrostu, chci být slavný
Chci být hvězda, chci být ve filmech
Když vyrostu, chci vidět svět
řídit hezké auta, chci mít skupiny
Když vyrostu, chci být v televizi
Lidé by mě znali, budu v časopisech
Když vyrostu, budu svěží a čistý
Kluk číslo jedna když vyjdu na scénu

Buď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš
Buď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš (dostaneš)

Říkali mi že jsem hloupý (la, la, la, la)
Dokud jsem se neobjevil v televizi (la, la, la, la)
Vždycky jsem chtěl být superstar (la, la, la, la)
Kdo by čekal že spívaní mě dovede tak daleko?
(la, la, la, la)

Ale nestěžuju si, všichni chtějí být populární
Takže jdi do toho a řekni so chceš
Takže nevíš jaké je to být bezejmenný
Chceš aby věděli jaké je tvoje jméno
Protože podívej, když jsem byl mladní, řekl bych

Když vyrostu, chci být slavný
Chci být hvězda, chci být ve filmech
Když vyrostu, chci vidět svět
řídit hezké auta, chci mít skupiny
Když vyrostu, chci být v televizi
Lidé by mě znali, budu v časopisech
Když vyrostu, budu svěží a čistý
Kluk číslo jedna když vyjdu na scénu

uď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš
Buď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš

Vidím jak na mě zírají ach, jsem trendy
Jo, tohle je pravda, protože to co dělám
Nikdo nemůže dělat líp můžeš o mě mluvit
Protože jsem žhavé téma vidím jak se na mě koukáš
Koukáš a vím že to chceš

Když vyrostu, chci být slavný
Chci být hvězda, chci být ve filmech
Když vyrostu, chci vidět svět
řídit hezké auta, chci mít skupiny
Když vyrostu, chci být v televizi
Lidé by mě znali, budu v časopisech
Když vyrostu, budu svěží a čistý
Kluk číslo jedna když vyjdu na scénu

Buď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš
Buď opatrný co si přeješ Protože možná to opravdu dostaneš
Možná to dostaneš, možná to dostaneš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy