Texty písní Megadeth Th1rt3en 13

13

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thirteen times I went to the well
To draw my thoughts, I’ll gather and tell
Like bricks that I’ve laid to build my life
Those that crumbled only caused me strife

Thoughts became words, cast into the sea
But they returned, always haunting me
Like a severed arm washed up on the shore
I just don’t think I can give anymore

Because I’ve lived, how many times do I have to die?
Because I’ve lived, how many lives do I have to die?

Thirteen times and it’s been lucky for me
After everything, you still want me to bleed
Thirteen ways to see the devil in my eyes
Because I stood here thirteen times and I’m still alive

At thirteen I started down this path
Fueled with anger, music was my wrath
Years of clawing at scars that never healed
Drowning my mind, the thoughts are too real

I can’t get out; I can’t jump out
Too much to face; I can’t erase
Trinásť krát som išiel správne
Zakresliť svoje myšlienky, nazbieram a poviem
Ako tehly, ktoré som položil na výstavbu svojho života
Tie, ktoré sa rozpadli, vo mne len vyvolali súboj

Myšlienky slovami sa stali, vliali sa do mora
Ale vrátili sa, stále ma prenasledujú
Ako čistá ruka obmývajúca brehy
Myslím, že už vôbec nič nemôžem dať

Pretože som žil, koľko krát budem musieť zomrieť?
Pretože som žil, koľko životov budem musieť zomrieť?

Trinásť krát, a pre mňa to bolo šťastie
Po tom všetkom stále chceš, aby som krvácal
Trinásť spôsobov, ako vidieť diabla v mojich očiach
Lebo som tu stál trinásť krát a stále som nažive

V trinástich som sa vybral týmto chodníkom
Poháňaný hnevom, hudba bola moja zlosť
Roky pazúrov v jazvách, ktoré sa nikdy nehojili
Utápať sa vo vlastnej mysli, myšlienky sú tak skutočné

Nemôžem sa dostať von, nemôžem vyskočiť
Príliš veľa tvárí, ktoré nemôžem vymazať
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy