Texty písní Megan and Liz Covers E.T.

E.T.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're so hypnotizing
Could you be the devil
Could you be an angel

Your touch magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing

They say be afraid
You're not like the others
Futuristic lover
Different DNA
They don't understand you

You're from a whole other world
A different dimension
You open my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, k-ki-kiss me,
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, t-ta-take me,
Wanna be a victim
Ready for abduction

Girl, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural,
Extraterrestrial

You're so supersonic
Wanna feel your powers
Stun me with your lasers
Your kiss is cosmic,
Every move is magic

You're from a whole other world
A different dimension,
You open my eyes
And I'm ready to go
Lead me into the light

Kiss me, k-ki-kiss me,
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, t-ta-take me,
Wanna be a victim
Ready for abduction

Girl, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural,
Extraterrestrial

This is transcendental,
On another level,
Boy, you're my lucky star

I wanna walk on your wavelength
and be there when you vibrate,
For you I'll risk it all
All I tell ya what to do

Kiss me, k-ki-kiss me,
Infect me with your love and
Fill me with your poison

Take me, t-ta-take me,
Wanna be a victim
Ready for abduction

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural,
Extraterrestrial

Extraterrestrial,

Extraterrestrial

Boy, you're an alien
Your touch so foreign
It's supernatural,
Extraterrestrial
Jsi tak hypnotizující
Mohl bys být ďáblem
Mohl bys být andělem

Tvůj dotek je magnetizující
Mám pocit jako bych plula
Nechává mé tělo svítit

Říkají, abych se bála
Ty nejsi jako ostatní
Futuristický milenec
Odlišné DNA
Oni ti nerozumí

Jsi z úplně jiného světa
Jiné dimenze
Otevíráš moje oči
A já jsem připravená jít
Veď mě do světla

Polib mě, po-po-polib mě
Nakaž mě tvojí láskou a
Naplň mě tvým jedem

Vezmi si mě, ve-ve-vezmi si mě
Chci být obětí
Připravená na únos

Kluku, ty jsi mimozemšťan
Tvůj dotek tak cizí
Je to nadpřirozený
Mimozemský

Jsi tak nadzvukový
Chci cítit tvoji moc
Ohrom mě tvými lasery
Tvůj polibek je kosmický
Každý pohyb je magický

Jsi z úplně jiného světa
Jiné dimenze
Otevíráš moje oči
A já jsem připravená jít
Veď mě do světla

Polib mě, po-po-polib mě
Nakaž mě tvojí láskou a
Naplň mě tvým jedem

Vezmi si mě, ve-ve-vezmi si mě
Chci být obětí
Připravená na únos

Kluku, ty jsi mimozemšťan
Tvůj dotek tak cizí
Je to nadpřirozený
Mimozemský

Tohle je transcendentální
Na jiné úrovni
Kluku, ty jsi má šťastná hvězda

Chci kráčet po tvé vlnové délce
A být tam až budeš chvět
Pro tebe budu riskovat vše

Polib mě, po-po-polib mě
Nakaž mě tvojí láskou a
Naplň mě tvým jedem

Vezmi si mě, ve-ve-vezmi si mě
Chci být obětí
Připravená na únos

Kluku, ty jsi mimozemšťan
Tvůj dotek tak cizí
Je to nadpřirozený
Mimozemský

Mimozemský
Mimozemský

Kluku, ty jsi mimozemšťan
Tvůj dotek tak cizí
Je to nadpřirozený
Mimozemský
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy