Texty písní Missy Elliott The Cookbook 4 My Man

4 My Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Spoken-Fantasia]
Like yo name is Missy Elliott
My name is Fantasia Barrino
And what I can give you
Is Fantasia Barrino
Holla at ya girl

[Shouted-Missy]
2005
Wooh!

[Verse 1-Missy (Fantasia)]
Wake up in the morning with my man next to me
Up all night like we on that extacy
Mix with that hennessy
He got the remedy, yeah my nigga into me
Can't say ya simply we
Take a quick shower for the hour conversation
Time to have relations
Love making in the basement
Smack it for the pressure (ooooohhhh yeah)
One minute, two minute, I was no questions
Who would ever think that I'd be giving up the goodies
Walk around naked in a pair of pink footies
Just like them hos at the shows
Half-dressed clothes, doing whatever who knows
Okay (okay)
Nah I only get freaky wit him
No menag¨ trois, not freaky with him
Its just me and my man
Simply me and my man

[Refrén-Fantasia]
For my man, I'd do whatever
Cause what I feel, this love it make me do things, make me do things
For my man, my loves forever, my loves forever
Cause what I feel, this love it won't ever change

[Verse 2-Missy & Fantasia]
I'm never insecure when we're not together
Even though he told me he in love with Ciara
I'm from a new era and I bring terror to ay chick who check my fella when we together
So he treat me like Cinderella
Protect me from the storm like he my umbrella
This fella deserve from a stella
He be a Rockefeller, not Jay-Z and Dame
But the charm on a chain
He platinum (oooh)
Jacob Rolly lick his Forty (He packin)
He stackin, keep trackin and I'll fax em
If I can't find his ass then his ass outta gas
He only getting one past (Okaaay!)
Cuz my man (my man) he's my man and he nobody else's
Damn right
I've never felt this
Old ladies trying to coast us
You better get focus before you ever try to approach him

[Refrén-Fantasia]
For my man, I'd do whatever
Cause what I feel, this love it make me do things, make me do things
For my man, my loves forever, my loves forever
Cause what I feel, this love it won't ever change

[Verse 3-Missy (Fantasia)]
See when you in love you might have to fight
Don't ever say you won't (ever say you won't)
You might get real mad
Wanna act all bad
Act up in the street, few chicks ya gotta beat cause the disrespect
Clockin ya man from his feets to his neck
Uh!
You gotta let her know that's a no-no
Slap her real slow with her right blow
Whichever way you go and keep it gangsta (gangsta)
Show these bitches that aint gon (aint gon)
Yank a point, blank a top, rank her
I ride for my nigga and I'm happy with the trigger
Scared how you figure?
My man
Said time again that's my man (my man)
My man again, I say that's my man (that's my maaan!)
Its just me and my man, simply me and my man

[Refrén-Fantasia]
For my man, I'd do whatever
Cause what I feel, this love it make me do things, make me do things
For my man, my loves forever, my loves forever
Cause what I feel, this love it won't ever change

[Outro-Fantasia]
That's my man!
Yes! That's my man!
This love!
Ohhhhhhh!
[Mluvený-Fantasia]
Stejně jako název yo je Missy Elliott
Mé jméno je Fantasia Barrino
A co vám mohu dát
Fantasia je Barrino
Holla na ya girl

[Křičel, Missy]
2005
Wooh!

[Verse 1-Missy (Fantasia)]
Probudit se ráno s mým mužem vedle mě
Vzhůru celou noc, jak jsme na tom extacy
Mix s Hennessy
Dostal lék, my nigga yeah do mě
Nemohu říct, že tě prostě jsme
Se rychle sprcha pro hodiny konverzace
Čas k vytvoření obchodních vztahů
Milování ve sklepě
Smack to pro tlak (ooooohhhh jo)
Jedna minuta, dvě minuty, byl jsem žádné otázky
Kdo by si někdy, že bych se vzdát dobroty
Chodit nahý v páru růžové footies
Stejně jako je hos na výstavách
Half-oblečení oblečení, dělá, co kdo ví
Dobře (ok)
Ne jen jsem si ho divný vtip
Žádné menag ¨ Trois, není podivné s ním
Je to jen já a můj muž
Prostě já a můj muž

[Refrén-Fantasia]
Pro můj muž, tak bych to, co
Příčina toho, co cítím, že tato láska mě dělat věci, mě dělat věci,
Pro mého muže, mé lásky navždy, mé lásky navždy
Příčina toho, co cítím, tato láska nebude nikdy měnit

[Verse 2-Missy & Fantasia]
Já jsem nikdy nejistá, když jsme se spolu
I když mi řekl, že v lásce s Ciara
Jsem z nové éry a dám postrachem ay ptačí mládě, které si mé chlápek, když jsme spolu
Tak on se mnou jako Popelka
Mě ochrání před bouří, jako by můj deštník
Tento chlápek si zaslouží od Stella
On se Rockefeller, ne Jay-Z a Dame
Ale kouzlo na řetězu
On Platinum (Oooh)
Jacob Rolly lízat jeho čtyřicet (He packin)
On stackin, aby trackin a já fax em
Když nemůžu najít jeho zadek pak zadek pryč plyn
On jen stále jedna minulost (Okaaay!)
Protože můj muž (můj muž), je to můj muž a nikoho jiného
To si piš
Nikdy jsem se necítil
Staré dámy snaží pobřeží nám
Radši se zaměřit, než jste se někdy snaží k němu

[Refrén-Fantasia]
Pro můj muž, tak bych to, co
Příčina toho, co cítím, že tato láska mě dělat věci, mě dělat věci,
Pro mého muže, mé lásky navždy, mé lásky navždy
Příčina toho, co cítím, tato láska nebude nikdy měnit

[Verse 3-Missy (Fantasia)]
Vidíte, když se na tebe mohl bojovat
Nikdy říkat nebudete (nikdy říkat nebude)
Možná se v reálném šílený
Chtějí jednat všechny špatné
Zákon na ulici, několik mláďat ya musím porazit způsobit neúctu
Clockin ya člověka z jeho nožky do krku
Uh!
Musíš ji nechal vědět, že je ne-ne
Slap ji fakt pomalu s ní pravým ranou
Ať už se jít a držet to gangsta (gangsta)
Ukázat tyto feny, která není gon (není gon)
Yank bod, prázdný vrcholu, její pozice
Jezdím na můj nigga a já jsem spokojený s spoušť
Strach, jak myslíš?
Můj muž
Řekl znovu, že je můj muž (můj muž)
Můj muž zase, říkám, že je můj muž (to je můj maaan!)
Je to jen já a můj muž, prostě já a můj muž

[Refrén-Fantasia]
Pro můj muž, tak bych to, co
Příčina toho, co cítím, že tato láska mě dělat věci, mě dělat věci,
Pro mého muže, mé lásky navždy, mé lásky navždy
Příčina toho, co cítím, tato láska nebude nikdy měnit

[Outro-Fantasia]
To je můj muž!
Ano! To je můj muž!
Tato láska!
Ohhhhhhh!

Interpret

  • Interpret Missy Elliott Melissa Arnette Elliott se narodila 1.7. 1971 v Portsmouthu ve státě Virginia. Její otec, námořník, byl hrubián, Melissinu matku bil a ráně někdy neuteklo ani…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy