Texty písní Modern Talking The Final Album Last Exit To Brooklyn

Last Exit To Brooklyn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I cannot sleep - the night is young
I cannot eat - I want some fun
I pick you up - Route 66
Life gives me the kick
I cannot live - I love this life
I cannot die - can I survive
I cannot breathe - without your love
I can't get enough

It's the last exit to Brooklyn
New York City, oh is waiting
You're a new boy, you're a party guy
Baby let's dance, and have some joy
West coast, east side, that is the place where
New York, L.A. I wanna live there
New York City boy, L.A. party girl
Baby let's dance, in a brand new world

4 - 6 - 0 - 1 - East Avenue
Why does my heart - beats just for you
I cannot give - you more I'll give
Baby please forgive
I cannot tell - you thousant lies
I have the love - right in my eyes
The night is young - I want your heart
Baby can we start

In between
Hold on, baby, baby hold on
Party up, party up, party up, baby, party up, party up

I can't believe - oh what I see
I can't control - it's extacy
I can't explain - oh what I feel
My dream comes so real
I cannot leave - your love alone
I cannot go - I'm not a stone
I cannot say - good bye to you
When my dream comes true
Nemůžu spát - Noc je ještě mladá
Nemůžu jíst - já se chci pobavit
Já tě vyzvednu - Route 66
Život mi dává kop
Nemůžu žít - Miluji tenhle život
Nemůžu zemřít - můžu přežít
Nemůžu dýchat - bez tvojí lásky
Nemám dost

Je to poslední výjezd na Brooklyn
New York City, oh čeká
Jsi nový kluk, jsi party chlap
Baby Pojď Tančit, a mít trochu radost
Západní pobřeží, východní straně, to je místo, kde
New York, L.A. Chci tam žít
New York městský kluk, L.A. party holka
Baby Pojď Tančit, ve zbrusu novém světě

4 - 6 - 0 - 1 - Východ Avenue
Proč mé srdce - bije jen pro tebe
Nemůžu dát - víc dám
Baby prosím odpusť
Nemůžu říct - tisíc lží
Mám lásku - přímo v mých očích
Noc je ještě mladá - Chci tvé srdce
Baby můžeme začít

V období mezi
Vydrž, baby, baby vydrž
Party up,Party up,Party up,Baby,Party up,Party up,Baby

Nemůžu uvěřit, - oh, co vidím
Nemohu kontrolovat - to je extáze
Neumím to vysvětlit - oh, co cítím
Mým snem přichází tak skutečně
Nemůžu odejít - tvoje láska je sama
Nemůžu jít - já nejsem kámen
Nemůžu říct, že - sbohem, tobě
Když se můj sen se splní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy