Texty písní N Force All or nothing

All or nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know when she´s been on your mind
That distant look is in your eyes
I thought with time you´d realize it´s over over
It´s not the way I choose to live
And something somewhere´s gotta give
As sharing in this relationship gets older older

You know I´d fight for you but how could I fight someone who isn´t even there
I´ve had the rest of you now I want the best of you I don´t care if that´s not fair

Cuz I want it all
Or nothing at all
There´s nowhere left to fall
When you reach the bottom it´s now or never
Is it all
Or are we just friends
Is this how it ends
With a simple telephone call
You leave me here with nothing at all

There are time it seems to me
I´m sharing you with memories
I feel it in my heart but I don´t show it show it
Then there´s times you look at me
As though I´m all that you could see
Those times I don´t believe it´s right I know it know it

Don´t make me promises baby you never did know how to keep them well
I had the rest of you now I want the best of you it´s time to show and tell

Cuz I want it all
Or nothing at all
There´s nowhere left to fall
When you reach the bottom it´s now or never
Is it all
Or are we just friends
Is this how it ends
With a simple telephone call
You leave me here with nothing

Cuz you and I
Could lose it all if you´ve got no more room
No room inside for me in your life

Nothing Nothing
Nothing To Say

Cuz I want it all
Or nothing at all
There´s nowhere left to fall
When you reach the bottom it´s now or never
Is it all
Or are we just friends
Is this how it ends
With a simple telephone call
You leave me here with nothing at all
Vím, že když ona byla na mysli
Že vzdálený pohled je ve vašich očích
Myslel jsem, že s časem byste si uvědomit, že je po více než
Není to způsob, jak se rozhodnu žít
A někde něco je musím dát
Jak sdílet v tomto vztahu zestárne a starší

Víš, já bych bojovat za vás, ale jak jsem mohl bojovat proti někomu, kdo není ani zde
Já jsem měl zbytek z vás teď chci to nejlepší z vás, je mi jedno, jestli to není fér

Protože to chci všem
Nebo vůbec nic
Nikde ponecháno na podzim
Když se dostanete do dolní části je to teď nebo nikdy
Je to všechno
Nebo jsme jen přátelé
Je to, jak to skončí
S jednoduchým telefonní hovor
Necháte mě tady se vůbec nic

Existuje čas se mi zdá,
Jsem sdílení vám vzpomínky
Cítím to v mém srdci, ale já to najevo ukázat, že
Pak je tu dobu se na mě díváš
Jako když jsem vše, co jste mohli vidět
Ty časy Nevěřím, že je to správné Vím, že to vím, že

Nenuťte mě sliby dítě jste nikdy neměl vědět, jak se udržet je dobře
Měl jsem zbytek si teď chci to nejlepší z vás, že je čas ukázat a říct

Protože to chci všem
Nebo vůbec nic
Nikde ponecháno na podzim
Když se dostanete do dolní části je to teď nebo nikdy
Je to všechno
Nebo jsme jen přátelé
Je to, jak to skončí
S jednoduchým telefonní hovor
Necháte mě tady s ničím

Protože ty a já
Mohl by přijít o všechno, pokud nemáš větší prostor
Žádný prostor uvnitř pro mě v životě

Nic Nic
Co říci

Protože to chci všem
Nebo vůbec nic
Nikde ponecháno na podzim
Když se dostanete do dolní části je to teď nebo nikdy
Je to všechno
Nebo jsme jen přátelé
Je to, jak to skončí
S jednoduchým telefonní hovor
Necháte mě tady se vůbec nic
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy