Texty písní No Doubt The Singles 1992-2003 Just A Girl

Just A Girl

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take this pink ribbon off my eyes
I'm exposed
And it's no big surprise
Don't you think I know
Exactly where I stand
This world is forcing me
To hold your hand
'Cause I'm just a girl, little 'ol me
Don't let me out of your sight
I'm just a girl, all pretty and petite
So don't let me have any rights

Oh...I've had it up to here!
The moment that I step outside
So many reasons
For me to run and hide
I can't do the little things I hold so dear
'Cause it's all those little things
That I fear

'Cause I'm just a girl I'd rather not be
'Cause they won't let me drive
Late at night I'm just a girl,
Guess I'm some kind of freak
'Cause they all sit and stare
With their eyes

I'm just a girl,
Take a good look at me
Just your typical prototype

Oh...I've had it up to here!
Oh...am I making myself clear?
I'm just a girl
I'm just a girl in the world...
That's all that you'll let me be!
I'm just a girl, living in captivity
Your rule of thumb
Makes me worry some

I'm just a girl, what's my destiny?
What I've succumbed to Is making me numb
I'm just a girl, my apologies
What I've become is so burdensome
I'm just a girl, lucky me
Twiddle-dum there's no comparison

Oh...I've had it up to!
Oh...I've had it up to!!
Oh...I've had it up to here!
Sundej mi z očí tuto růžovou stuhu
Jsem obnažena
A to není velké překvapení
Nemyslíš si, že vím
Kde zrovna stojím
Tento svět mne nutí
Držet tvou ruku
Protože jsem prostě holka, ta malá
Nespouštěj mne z očí
Jsem jen holka, celá pěkná a maličká
Tak mne nenech mít žádná práva

Ach... měla jsem to až dosud!
Ve chvíli, kdy vykročím ven
Tolik důvodu
Abych utekla a schovala se
Domnívám se, že nemohu dělat maličkosti, miláčku
Protože jsou to všechny ty maličkosti
Kterých se bojím

Protože jsem jen holka, radši bych neměla být
Protože oni mne nenechají řídit pozdě v noci
Jsem prostě holka
Tuším, že jsem nějaký podivín
Protože oni všichni sedí a zírají
Svýma očima

Jsem ještě holka
Dobře si mne prohlédněte
Jen váš typický prototyp

Ach... měla jsem to až dosud
Ach... dělám se zřetelnější?
Jsem jen holka
Jsem jen holka na světě
To je vše, čím mě necháš být!
Jsem prostě holka, žiji v zajetí
Vaše pravidlo
Mi způsobuje jisté obavy

Jsem ještě holka, jaký je můj osud?
To, co čemu jsem podlehla, mne zbavuje citu
Jsem jen holka, omlouvám se
To, co podstupuji, je tak tíživé
Jsem jen holka, mám štěstí
Nedá se to porovnávat

Ach... měla jsem to
Ach... měla jsem to
Ach... měla jsem to až dosud!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy