Texty písní Nocturnal Rites New World Messiah New World Messiah

New World Messiah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Alone in a world of silence, I'm crawling in you
Don't ever betray, you feel me - I subdue
Trust you seek, and you'll find a messiah,
Take the stone 'round your neck away
Don't you ever display my fear,
I'm yours - so come what may

Oh, and I opened the door
The cold's forevermore
Don't you see, you are your own enemy

So I'll fight, stand or fall
Choose my fate, feel how it's calling to us all
Stand or fall, the new world messiah
And the dawn of man

There are times when it beckons to me,
Grips my throat and just pulls me in
Here I am but a shadow's worth, to wash away my sins

Oh, and I opened the door
The cold's forevermore
Don't you see, you are your own enemy

So I'll fight, stand or fall
Choose my fate, feel how it's calling to us all
Stand or fall, the new world messiah
And the dawn of man
Alone in světa ticha, jsem plazíš ve vás

Nedovolte nikdy nezradí, máte pocit, že mi - I přitlumit

Trust hledáte a najdete spasitel,

Vezměte kámen 'kolem krku pryč

Nepokoušejte se někdy zobrazí můj strach,

Jsem tvůj - tak ať se stane cokoliv

Oh, a já jsem otevřel dveře

Mrazírenském to navěky

Don't vidíte, máte svůj vlastní nepřítel

Takže uvidíme boj, stánek nebo pokles

Vyberte si můj osud, cítit, jak je to pro nás všechny volá

Stánek nebo pokles, nový svět Mesiáš

A úsvit člověka

Jsou chvíle, kdy ho zve ke mně,

Upínadla mého krku a prostě táhne mě dovnitř

Tady jsem ale stín to stojí za to, aby odplavit mé hříchy

Oh, a já jsem otevřel dveře

Mrazírenském to navěky

Don't vidíte, máte svůj vlastní nepřítel

Takže uvidíme boj, stánek nebo pokles

Vyberte si můj osud, cítit, jak je to pro nás všechny volá

Stánek nebo pokles, nový svět Mesiáš

A úsvit člověka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy