Texty písní Nocturnal Rites The Sacred Talisman The Legend Lives On

The Legend Lives On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Look at me, I am a dying man.
My son, I can no longer watch over you.
All I know, I have passed onto you,
as you will for others.
It is my gift to you. Leave on your own,
leave this all behind.
You bear the powers of a second sight,
you hold the courage to believe.
No swords, no magic, no spell can touch what you own."

Now you stand alone, I leave my throne for you
Seek and find the truth, my mission here is done
Set your aims up high, you bear the second sight
I now pass onto you the knowledge of the wise

You were the firstborn and chosen to be king
Lead your troops, and I'll be there

Your legend lives on
Your name is carved in stone
The story of the chosen one, one couraged to believe
It's the destiny of bringing it all home
Holds the sense of time to come
In my name, the legend lives on

My names says victory, so I ride ahead of all
My mission will not fail, for vengence is my thirst
Return with and filled with calm and glorois to be
Now we stand as one and the legend will live on

On the winds rides the memory
Of your time long gone
"Podívej se na mě, jsem umírající muž.
Můj synu, nemohu na tebe už více dohlížet.
Vše co vím už jsem ti předal,
stejně jako ty jednou předáš jiným.
To je můj dar pro tebe. Odejdi sám,
nech všechno za sebou.
Neseš sílu jasnozřivosti,
držíš odvahu věřit.
Žádné meče, žádná magie, žádná kouzla se toho nemohou dotknout."

Teď stojíš sám, zanechávám pro tebe svůj trůn
Hledej a najdi pravdu, má práce už je u konce
Urči si vysoké cíle, máš jasnozřivost
Předám ti teď vědomosti moudrosti

Byl jsi prvorozený a zvolen býti králem
Veď své vojáky, a já tam budu s tebou

Tvoje legenda žije dál
Tvé jméno je vytesáno do kamene
Příběh vyvoleného, toho co má odvahu věřit
Je to osud, co nás všechny vodí domů
Drží smysl času, co přichází
V mém jménu, legenda žije dál

Mé jméno znamená vítězství, takže jedu kupředu
Nezklamu ve svém úkolu díky žízni po pomstě
Vrátím se naplněn klidem a se slávou
Teď stojíme jako jeden a legenda bude žít dál

Ve větru se vznášejí vzpomínky
Tvého času, který už je dávno pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy