Texty písní Oasis Dig Out Your Soul The Turning

The Turning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Eyes over the city
Rise up from your soul
They hang over the streets at night
Brought on by the cold

We live with the numbers
Mining a dream for the same old song
What hope for the turning
If everything you know is wrong

So come on, shake your rag doll, baby
Before you change your mind
Then come on, when the rapture takes me
Be the fallen angel by my side

If you carry the lantern
I'll carry you home
You search for the disappeared
I'll bury the cold

Yours is a messiah
Mine is a dream and it won't be long
No hope for the journey
If no-one ever sees the dawn

So come on, shake your rag doll, baby
Before you change your mind
Then come on, when the rapture takes me
Will you be by my side?
Then come on, when the rapture takes me
Be the fallen angel by my side

So come on, shake your rag doll, baby
Before you change your mind
Then come on, when the rapture takes me
Will you be by my side?

Hey come on, shake your rag doll, baby
Before you change your mind
Then come on, when the rapture takes me
Be the fallen angel by my side
Oči nad městem
Povstat ze své duše
Ty visí nad ulicemi v noci
Způsobený studenou

Žijeme s čísly
Těžba sen ta samá píseň
Jakou naději na soustružení
Je-li vše, co vím, je špatné

Tak pojď, potřást hadrová panenka, baby
Než si to rozmyslíte
Tak pojď, když se mě extáze
Fallen Angel je na mé straně

Pokud nosíte lucernu
Budu nosit si domů
Hledáte zmizel
Budu pohřbít studené

Tvůj je Mesiáš
Důl je sen, a to nebude dlouho
Žádnou naději na cestu
Pokud se nikdo nikdy nevidí úsvitu

Tak pojď, potřást hadrová panenka, baby
Než si to rozmyslíte
Tak pojď, když se mě extáze
Budete se po mém boku?
Tak pojď, když se mě extáze
Fallen Angel je na mé straně

Tak pojď, potřást hadrová panenka, baby
Než si to rozmyslíte
Tak pojď, když se mě extáze
Budete se po mém boku?

Hej no tak, potřást hadrová panenka, baby
Než si to rozmyslíte
Tak pojď, když se mě extáze
Fallen Angel je na mé straně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy