Texty písní Opeth Ghost Reveries Reverie / Harlequin Forest

Reverie / Harlequin Forest

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Into the trees
Past meadow grounds
And further away from my home
Baying behind me
I hear the hounds
Flock's chasing to find me alone

A trail of sickness
Leading to me
If I am haunted
Then you will see

Searching the darkness
And emptiness
I'm hiding away from the sun
Will never rest
Will never be at ease
All my matter's expired so I run

There falls another
Vapor hands released the blade
Insane regrets at the drop
Instruments of death before me

Lose all to save a little
At your peril it's justifed
And dismiss your demons
As death becomes a jest
You are the laughing stock
Of the absinthe minded
Confession stuck in your mouth
And long gone fevers reappear

Nocturnally helpess
And weak in the light
Depending on your prayer
Pacing deserted roads to find
A seed of hope

They are the trees
Rotten pulp inside and never well
Roots sucking, thieving from my source
Tired boughs reaching for the light

It is all false pretensions
Harlequin forest
Awaiting redemptions for a lifetime
As they die alone
With no one by their side
Are they forgiven?

Stark determination
Poisoning the soul
Unfettered beast inside
Claiming sovereign control

And now the woods are burning
Tearing life crops asunder
Useless blackened remains
Still pyre smoldering
Do stromů
Se zakotvují dávné louky
A stále dál od mého domova
Štěkání za mnou
Slyším ty lovecké psy
Dav se žene aby mě našel samotného

Stopa nemoci
Vede ke mě
Jestli jsem já lovený
Tak to uvidíš

Hledání v temnotě
A prázdnotě
Skrývám se před sluncem
Nikdy si neodpočinu
Nikdy nebudu v klidu
Vše na čem my záleželo vyprchalo tak utíkám

Tam padají další
Ruce z páry uvolnily ostří
Šílenec lituje v pádu
Nástroje smrti přede mnou

Ztratit vše pro záchranu mála
A tvé ohrožení je ospravedlněné
A propusť své démony
Jak se smrt stává žertem
Jsi smějící se kůl
Absintem myslící
Zpověď zachycené ve tvých ústech
A dlouho zapomenuté vzrušení se znovu objevuje

Noční bezmocnost
A slabý ve světle
Zavísející na modlitbě
Pochodující pouštními cesty pro nalezení
Semínka naděje

Oni jsou stromy
Shnilá dužina a nikdy dobrá
Kořeny vysávající, kradoucí z mého zdroje
Unavené větve hledající světlo

Je to falešný záměr
Les šašků
Očekává spásu ža život
Jak umírají osamoceni
Bez nikoho po svém boku
Bylo jim odpuštěno?

Strnulé vyčerpání
Trávící mysl
Uvnitř nespoutaná nestvůra
Prohlašující nejvyšší kontrolu

A nyní les hoří
Trhá úrodu života vedví
Nepoužitelné zčernalé zůstávají
Stálé hranice doutnající
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy