Texty písní Opeth Watershed Heir Apparent

Heir Apparent

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cold days
Old ways
Told lies
No more

So many years to clean the slate
Endless despair within its wake
His touch soiling what used to be clean
His gaze burning on the edge of our dreams

Cold days
Cold days

And again he rides in
It's September and he covets the gullible
Skeletal wish
Hunter
A thousand lies cast from the throne of secrecy

Hear him spewing forth a meaning to miserables lies
See the twisted hand of doubt seal the affair
The insect trust
Believer
our body a vehicle to him just the same

Pearls before swine they are nothing but blind
Submit to nothing and swallow my spit of scorn
Invisible king
Dying
Procession of woe struck down by sorrow

A burden so great weighs heavy on old and withered beliefs
The swift solution crumbles beneath the mock notes of a masterpiece
Death in his eyes
Waiting
Spiralling judgement provoked in the rains

Futile test drowned in the levee of deception
His futile test drowned in the levee of deception

In the year of his sovereign
Rid us of your judgement
Heir apparent
Chladné dny
Staré cesty
Lhát
Nikdy více

Tolik let k vyčištění rány
Nekonečné zoufalství v tomto bdění
Jeho dotyk pošpiňuje to, co bývalo čisté
Jeho pohled hoří na hranici našich snů

Chladné dny
Chladné dny

A on znovu přijíždí
Je září a on prahne po důvěře
Touha po trofeji
Lovec
Tisíce lží vyhnány z trůnu tajemství

Slyš jej chrlit důvody zoufalých lží
Spatři jeho zvrácenou paži pochyb, spečeť obchod
Víra hmyzu
Věřící
naše těla prostředkem pro něj stejným

Perly před sviní, jsou slepé
Přijmout nic a odvolat své opovržení
Neviditelný král
Umírá
Procesí žalu zničeno smutkem

Břemeno tak velké, těžké na staré a křehké víře
Rychlé řešení rozpadá se pod falešnými notami mistrovského díla
Smrt v jeho očích
Čeká
Spirálový soud provokován deštěm

Zbytečný test ztopen v záplavě klamů
Jeho zbytečný test ztopen v záplavě klamů

V roku jeho vlády
Přináší nám svůj rozsudek
Zřejmý dědic
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy