Texty písní Otep Smash The Control Machine Head

Head

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In that final look
Does the deer forgive the wolf ?

You've stolen my fascination
You've amothered my holy addiction

And now I'm soaked in you
Like fat white worms or sad haikus

I woke up
& the worldwas on the fire

I woke up
& the swine had conspired

To erase all the faith
That I have in the human race

I woke up
& the world was on fire

It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee

Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?

In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease

It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy

Beneath the toxic water
Where my secrets come to meet
In catacombs of shadow
& wet skies of mystery

I found a soggy savior
A painted lady made of eyes
She sings to me, my deceit
"your life is a lie"

I woke up
& the world was on fire

I woke up
& the swine had conspired

To erase all the faith
That I have in the human race

I woke up
& the world
Was
On
Fire

It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee

Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?

In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease

It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy

If we stand too still,
They're gonna eat us alive !

Watch your tongue,
Teach them young...

Medicate the mutiny.
Better living through chemistry
Self destruction's patriotic.
Money fixes everything.

Wach your tongue,
Teach them young...

We're taught
To love & hate
To fight & obey...

I've lost my mind,
But I've found my way

(in this nest of lies
Every wall has eyes)

It's all in your head
It's all in your head
They said I need to flee

Are they shepherds ?
Or are they sheep ?
Are we the butchers ?
Or are we meat ?

In this nest of lies
Living a life under siege
We sink in the stink
& I need my disease

It's all in your head
They said I need to flee
This neverending ordinary monarchy
Při definitivním rozhodnutí
Odpustí jelen vlkovi?

Ukradls' mi mé okouzlení
Vzals' mi mou svatou závislost

A nyní jsem tebou promočena
Jako tlustí bílí červi či smutný haikus

Probudila jsem se
A svět byl v plamenech

Probudila jsem se
A svině se spikly

Aby smazaly všechen osud
Co měla lidská rasa

Probudila jsem se
A svět byl v plamenech

Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít

Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?

V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu

Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie

Pod toxickou vodou
Kde mé tajemství se setkávají
V katakombách stínů
A mokrých oblohách záhady

Nacházím promočeného spasitele
Malovanou dámu z pohledů stvořenou
Zpívá mi, mou lest
"Tvůj život je lží"

Probudila jsem se
A svět byl v plamenech

Probudila jsem se
A svině se spikly

Aby smazaly všechen osud
Co měla lidská rasa

Probudila jsem se
A svět
Byl
V
Plamenech

Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít

Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?

V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu

Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie

Když stále budeme stát
Sežerou nás zaživa!

Sledují tvůj jazky
Učíš je mládí...

Vyléčit vzpouru
Raději žít na lécích
Sebe destrukce je vlastenectvím
Peníze vše spravují

Sledují tvůj jazky
Učíš je mládí...

Naučili jsme se
Milovat a nenávidět
Bojovat a uctívat...

Ztratila jsem svou mysl
Však našla jsem svou cestu

(V tomhle hnízdě lží
Každá zeď má oči)

Je to vše v tvé hlavě
Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít

Jsou snad pastýřmi?
Nebo jsou ovcemi?
Jsme řezníky?
Nebo masem?

V tomhle hnízdě lží
Žiješ život v obléhání
Potápíme se v zápachu
A potřebuji svou nákazu

Je to vše v tvé hlavě
Říkají, že musím jít
Ta nekonečná obyčejná monarchie
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy