Texty písní Owl City Ocean Eyes The Bird and the Worm

The Bird and the Worm

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If you´re the bird,
whenever we pretend it´s summer
then I´m the worm
I know the part,
it´s such a bummer
but fair is fair.
If my segments get seperated
I´ll scream and you´ll be there

Close your eyes
(close my eyes)
slide the cotton off
off your shoulder
and feel the shine
(feel the shine)
I´m hooked so toss me over
and cast a line
(oh i´ll try)
I´ll throw a party and
greet my undersea friends
(it depends)
as they arrive
(if they arrive)

You and I left our
troubles far behind.
But I still have just one
more question on my mind
for all my pals who live in
the oceans and the seas
with friends like these,
well, who need enemies?

da dat dah da da da da dat
da da da dat dah (2x).

If i´m your boy,
let´s take a shortcut
we remember
and we´ll enjoy,
pickin´apples in late
september like
We´ve done for years
then we´ll take a long
walk through the cornfield
and i´ll kiss you
between the ears

If you´re my girl
swirl me around your
room with feeling
and as we twirl
the glow and the dark
stars on your ceiling
will shine for us
as love sweeps over the room
´cause we tend to
make each other blush
(you make my blush)

You and I left our
troubles far behind.
but i still have just one
more question on my mind
for all my pals who live in
the oceans and the seas
with friends like these,
well, who need enemies?

you´re the bird, i´m the worm
and it´s plain to see that
we were meant to be!
we were meant to be!

da dat dah da da da da dat
da da da dat dah (2x).

we were meant to be!
if you´re the bird,
if you´re the bird,
then i´m the worm,
we were meant to be!
Když budeš pták
kdykoliv budeme předstírat, že je léto
pak já budu červ
Vím že část
je takový přibližovací vozík
ale trh je trh

Když moje části budou odděleny
budu křičet a Ty tady budeš
zavři oči
(zavři oči)
dej pryč bavlnu
z Tvých zad

A cítit zář
(cítit zář)
Jsem zahnutý tak hoď
mě pryč
a obsaď linku
(oh zkusím to)

Hodím party a
uvítám mé podmořské přátele
(jak se to vezme)
jako oni přijdou
(když oni přijdou)
Ty a já zanecháme
problémy pryč vzadu

Ale já stále mám jednu
a více otázek sám v sobě
pro všechny mé kamarády kteří žijí v
oceánech a mořích
s přáteli, kteří toto mají rádi
dobrá, kdo potřebuje nepřátele?

da dat dah da da da da dat
da da da dat dah (2x).

Když budu Tvůj kluk,
vezmeme zkratku
vzpomeneme si
a přidáme se
k výběru pozdních jablek
záříjových

Budeme správní na roky
když vezmeme dlouhou
cestu skrz obilný lán
a já Tě políbím
mezi uši

Když budeš moje dívka
kroužit kolem mě, Tvůj
pokoj s cítěním
a jako se točíme
vzrušením a tmou
hvězdy na Tvém stropu

Pro nás bude zář
jako láska smetla nad pokojem
protože my máme sklon k
vytváření jiného stydění
(vytváříš můj stud)

Ty a já zanecháme
problémy pryč vzadu
Ale já stále mám jednu
a více otázek sám v sobě
pro všechny mé kamarády kteří žijí v
oceánech a mořích
s přáteli, kteří toto mají rádi
dobrá, kdo potřebuje nepřátele?

Jsi pták, já jsem červ
a to je zřetelně vidět
chtěli jsme být!
chtěli jsme být!

da dat dah da da da da dat
da da da dat dah (2x).

Chtěli jsme být!
Když jsi pták
když jsi pták
tak já jsem červ
chtěli jsme být!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy