Texty písní Owl City Of June Captains and Cruise Ships

Captains and Cruise Ships

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am stuck in L.A.
Through the week and cant get away
And you're alone on the pier
In West Palm Beach on your holiday
Stormy night, reawake
the stomach ache that ive acquired
from feeling down, things look grim
and im so sick of being tired
apartment lights go dark
and its depressing but what can i do?
the midnight streets feel dead
when i am so used to driving with you
brighter lights fill the night and
bluer skys reflect in your eyes
As I inspect and analyze
All of these dreams I dont recognize
if you're still up when the ships
in the port prepare to set sail
comb the beach and put those blue flowers up in your ponytail
inside my head you're voice is still resounding but what can i do?
Empty rooms feel cold when I am so used to being with you
Count the stars, watch the waves absorb the summer sun
adn think of me
when you explore hidden coves and tiny island chains throughout the sea
Can you still, hear my voice, when Im outside from over the phone
For what its worth, darling dear, I wish you were here Cause I feel alone
when you were home we'd sing but since you've left I dont hear anything
Though I feel so sad, I cant believe things are really that bad
Old captains and brand new cruise ships
Sailing over the briney sea
Wwhen I crashed my beloved desk job
And swim through the depris
Ill cut loose leave this mad house all for the atlantic blue
Ill stroll down your treelined driveway, and sail the ocean with you
Přilepil jsem se v L.A.
během týdne a nemůžu jít pryč
A Ty jsi sama na mole
V West Palm Beach na Tvé dovolené
Bouřlivá noc, znovu se probudit
žaludek bolí tak jsem získal
z cítění dolů, věci vypadají divoce
a já jsem tak nemocný z unavených tvorů
světla apartmá jdou do temnoty
a to je depresivní, ale co mohu dělat?
půlnoční ulice jsou cítit smrtí
když je používám k ježdění s Tebou
jasnější světla naplňují noc
a modřejší oblohy se odrážejí v Tvých očích
Jako já dohlízím a rozkládám
všechny z těchto snů, nemohu rozpoznat
jestli Ty stále vzrůstáš když se lodě
v přístavu připravují na plavbu
hřeben pláže a dát tyhle modré květiny nahoru v Tvém copu
uvnitř mé hlavy je Tvůj hlas stále senzační ale co mohu dělat?
Prázné místnosti jsou cítit zimou když jsem tak používaný k bytosti s Tebou
Spočítej hvězdy, podívej, vlny pohlcují letní slunce a myslí na mě
když vybuchneš skrytá zákoutí a malý ostrov poutá skrz moře
Jestli ještě můžeš slyšet můj hlas, když jsem vně z konce telefonu
Pro to, co má cenu, drahý miláčku, přeji si, abys tu byla protože se cítím sám
Když jsi doma chceme zpívat, ale od té doby, co jsi odešla, nic neslyším
Kvůli tomu se cítím sám, nemůžu uvěřit věcem, že jsou opravdové, tak špatné
Starí kapitán a značka nové plavby lodí
Odplouvání pryč z briney sea
Když jsem roztříštil mojí milou stolní práci
a plaval skrz depresi
Roztřihnu ztracené rozloučení tohohle smutného domu, všechny pro atlantickou modrou
Budu se procházet dolů do tříípruhového odjezdu a plavit se po oceánu s Tebou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy