Texty písní Owl City Of June Designer Skyline

Designer Skyline

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Affection, the gifted architect
Is making a draft and beautiful design
The options and possibilities
Are endless when we connect and re-align
Collections of books and documents
Arise and parade around my cluttered desk
Reworking the math and measurements
Until I'm convinced these plans are picturesque
Like mountains in the Midwest

Reaction creates the columns dark
And wide like the roads around Fort Lauderdale
The structures begin to take their shape
Before I've designed the public monorail
The turnpike and high-speed motorway
Connect and enclose the quaint suburban streets
The airport, the broad suspension bridge
The lake and the beach where several rivers meet
Compounded from the spreadsheet

A city sparkles in the night
How can it glow so bright?
The neighborhoods surround the soft florescent light
Designer skyline in my head
Abstract and still well-read
You went from numbered lines to buildings overhead
Cit, talentovaný architekt
Vytváří nárys a krásný design
Volby a možnosti
Jsou nekonečné, když se připojíme a srovnáme
Kolekce knížek a dokumentů
Povstat a přehlídka kolem mého přecpaného stolu
Přepracování matematiky a měřicí techniky
Dokud přesvědčuji, tyto výkresy jsou výrazné
Mít rád hory v Midwest

Reakce vytváří sloupcovou temnotu
A šíří silnice kolem Fort Lauderdale
Struktury začínají do jejich tvaru
Předtím jsem navrhl veřejnou jednokolejku
Závora a nejvyžší rychlost dálnice
Spojování a uzavření podivných předměstských ulic
Letiště, široký zavěšený most
Jezero a pláž kde se severní řeky sejdou
Smíchání z kalkulační tabulky

Město nejiskří v noci
Jak to může vzplanout tak jasně?
Sousedství obklopilo měkké kvetoucí světlo
Návrhář panoramat v mé hlavě
Abstraktní a stále dobře čtený
Přišla jsi z číslovaných řádek ke stavění nahoře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy