Texty písní Owl City Of June The Airway

The Airway

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I am fast asleep
I dream and see you floating high above me
And I awake at dawn
Before the rays of morning paint the front lawn
From on the bedroom floor
I watch you sailing far above the seashore
In deep Atlantic skies
You float as I look aft to watch the moon rise
Above the avenue
I search among the clouds, trying to see you
But you are just a blur
In the sky when you parachute over the harbor

I can see
You above with the ocean around me
If I could only stay
Overhead in the airway
You sail through
Endless sky with the evening around you
When I'm out on the bay
You're aloft in the airway

When I'm alone at night
I dream you paint the stars against the twilight
Suspended in the air
I wish your silhouette would always stay there
When I am on the beach
I watch you held aloft way out of my reach
But I cannot take flight
Or float upon the air the way that you might
When I am in the sea
You gaze down from the sky, trying to see me
But I am just a blur
Through the waves as I scuba dive below the harbor

The airway
You and I in the airway
Aloft in the airway
In love on the airway
Když tvrdě spím
Sním a vidím tě plavat vysoko nade mnou
A probudím se za úsvitu
Předtím než ranní paprsky zabarví trávník
Z podlahy ložnice
Sleduji tvé plachtění vysoko nad pobřežím
V hlubokém nebi Atlantiku
Sleduji jak plaveš na zádi, dívám se jak stoupá měsíc
Nad alej
Hledám mezi mraky, snažím se tě najít
Ale ty jsi prostě rozmazaná
V nebi, když skáčeš s padákem nad přístavem

Vidím
Ty jsi vysoko nad oceánem kolem mě
Kdybych jen mohl zůstat
Nahoře ve vzduchu
Proplouváš
Na nekonečné večerní obloze kolem tebe
Když jsem v zátoce
Ty jsi ve vzduchu

Když jsem sám v noci
Sním, ty kreslíš hvězdy za soumraku
Rozptýlené ve vzduchu
Přeji si, aby tam tvá silueta stála vždy
Když jsem na pláži
Sleduji tě, držíš na nebi cestu, pryč z mého dosahu
Ale nemohu vzlétnout
Nebo plout na vzdušné cestě i když ty můžeš
Když jsem v moři
Zíráš dolů z nebes, snažíš se mě vidět
Ale já jsem prostě rozmazaný
Přes vlny, jak se potápím pod přístavem

Vzdušná cesta
Ty a já na vzdušné cestě
Nahoře ve vzdušné cestě
V lásce na vzdušné cestě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy