Texty písní Phil Collins Dance into the Light Just Another Story

Just Another Story

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Father comes home 'cos his money's run out -
seems a little loose tonight, he starts to shout.

Dinner's not on the table, seems mother's not able,
she's staring at the TV.

You can smell it on his breath, feel it in his touch,
he never meant to hit her hard, but he's like that when he's had too much.

It's just another story 'bout going too far,
it's just another story 'bout going too far.

Well the kid's at school, she's getting good grades,
but the peer pressure's starting now
too bad, she had it made.

Seems there's always someone trying to push you
to do something, you know,
ain't the way they told you to
it's hard to see
the things you taught her,
how to be, it's like you told her nothing,
selective memory.

Come on try it, it's just a smoke,
ain't gonna kill you, so she takes a toke -
fade to grey.

It's just another story 'bout going too far,
it's just another story 'bout going too far.

Well the guys at work seemed OK,
they'd buy you a drink,
get you laid, what's wrong with that?

Why'd they have more money than you,
expensive cars, expensive clothes,
d'you ever think of what they do?

At night they're out, shakin' people down,
when they're walking together seems
they own the town.

But hey, who's gonna talk, you are their alibi,
don't turn around, don't ask questions, just walk

It's just another story 'bout going too far,
it's just another story 'bout going too far.
Otec přijde domů 'cos mu peníze dojdou -
Zdá se trochu volný večer, on začne křičet.

Večeře to není na stole, zdá se matka nemůže,
ona zírá na televizi.

Můžete cítit jeho dech, cítím to v jeho dotek,
on nikdy nechtěl, aby ji zasáhla tvrdě, ale on je rád, že když je mu příliš mnoho.

Je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko,
je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko.

No kluk ve škole, ona je stále dobré známky,
, ale tlak je od teď
tak zlé, ona to dělalo.

Zdá se, že je tu vždy někdo se snaží tlačit vás
něco udělat, víte,
Není způsob, jakým vám řekl, abyste
je to těžké vidět
věci, které ji naučil,
jak být, je to jako byste jí řekl, nic,
selektivní paměť.

Pojď si to vyzkoušet, je to jen kouř,
není tě zabít, tak si vezme Toke -
mizí do šedé.

Je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko,
je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko.

No chlapi v práci se zdálo OK,
, že bych vám koupit drink,
si podle vás, co je na tom špatného?

Proč oni mají více peněz než vy,
drahá auta, drahé oblečení,
d'jste někdy myslet na to, co dělají?

V noci jsou venku, Shakin 'lidi dole,
když už chodí spolu se zdá
, které vlastní město.

Ale hej, kdo bude mluvit, jste jejich alibi,
neotáčej se, neptají, prostě chodí

Je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko,
je to jen další příběh 'záchvat zachází příliš daleko.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy