Texty písní Phil Collins DVD : Live And Loose In Paris Lorenzo

Lorenzo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once upon a time I made a lion roar -
he was sleeping in the sunbeams on the old zoo floor.
I had gone to see the park where my papa used to play,
it's called called Villa Borghese and it's on the way
to East Africa.

Down on Grand Comoro Island, where I grew past four,
I could swim and fish and snorkel on the ocean floor,
and the wind laughed, and the wind laughed through the trees as if to say,
here's a child who'll want the world to go his way
in East Africa, in East Africa.

Suddenly for me the world turned upside down -
far from my friends the lions and the dolphins came this awful sound.

Dark shadows, sounds of thunder raging over me,
came this monster called 'A-dre-no-leu-ko-dys-tro-phy'
Where's my East Africa?

Well they said, they said, they said (the ones who know it all)
they said from now on for you there will be no more standing tall,
so I took my parents' hands, I lifted my head to say
I'll just have to be a hero, there's no other way!
Back to East Africa
Back to East Africa
Back to East Africa
Come with me I'm going back, going back to East Africa.
Kdysi jsem zařve lev -
on spal ve sluneční paprsky na staré zoo podlahy.
Jsem šel vidět můj tatínek parku, kde hrával,
je to jen nazývá Villa Borghese, a to je na cestě
do východní Afriky.

Dole na Grand Comoro ostrově, kde jsem vyrostl posledních čtyř,
Mohl bych plavat ryby a šnorchl na dně oceánu,
a vítr se zasmál, a smál vítr mezi stromy, jako by se říci,
tady je to dítě, které bude chtít svět jít svou cestou
ve východní Africe, ve východní Africe.

Najednou pro mě svět obrátil vzhůru nohama -
daleko od mých přátel lvi a delfíni přišel tento hrozný zvuk.

Temné stíny, zvuky hromu zuřící nade mnou,
přišlo toto monstrum zvané '-dre-no-Leu-ko-dys-tro-PHY'
Kde je moje východní Africe?

No řekli, řekli, řekli (ti, kteří to vědí všichni)
Řekli od této chvíle pro vás nebude žádná další stání vysoký,
tak jsem si vzal ruce mých rodičů ', jsem zvedl hlavu říct
Budu muset být hrdinou, neexistuje jiná cesta!
Zpět do východní Afriky
Zpět do východní Afriky
Zpět do východní Afriky
Pojď se mnou, já jdu zpátky, sahající až do východní Afriky.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy