Texty písní Phil Collins I Like The Way

I Like The Way

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I look out the window every day, I see the world go by
Watching I sit and wait for you
Just hoping you'll catch my eye
You see me stare but I don't care
I like the way you smile
One day I'll get to talk to you
Ooh, right now well I'm too shy

But in my world of make believe
You're the one what I need, oh, oh...

I could imagine me with you
But it's an impossibility
I'd love to try to realise, I gotta deal with reality
But if you turn my way, I'd look away, ooh even face-to-face
And deep inside me, inside my mind
Someone else is trying to take my place

But in my world of make believe
You're the one what I need, oh, oh...
Oh, come with me, I'll show you everything
Come with me, ooh
Come with me, I'll show you everything
It could be, come along with me and let me take you there, oh, oh...

I look out the window every day, I see the world go by
Watching I sit and wait for you
Ooh, just hoping that you'll walk by
But if you turn my way, I'd look away, ooh even face-to-face
And deep inside, ooh in my mind
Someone else is trying to take my place

In my world of make believe
You're the one what I need, oh, oh...

Come with me, ooh
Come with me, I'll show you everything
It could be, come along with me and let me take you there, oh, oh...

All of my life, come with me, come with me, come with me...
All of my life...
I like the way you smile
All of my life...
Dívám se z okna každý den, vidím jít do světa
Sledování jsem sedět a čekat na vás
Jen doufal, že budete upoutalo mou pozornost
Vidíš mě zírají, ale mi to jedno
Líbí se mi způsob, jak se směješ
Jednoho dne dostanu s tebou mluvit
Ooh, teď dobře, že jsem příliš stydlivá

Ale v mém světě, aby věří
Vy jste ten, co potřebuji, oh, oh ...

Dovedl jsem si představit mě s sebou
Ale je to nemožné
Rád bych, aby se pokusili realizovat, musím vypořádat s realitou
Ale pokud dáte mi z cesty, tak bych pohled pryč, ooh i face-to-tvář
A hluboko uvnitř mě, uvnitř mé mysli
Někdo jiný se snaží převzít moje místo

Ale v mém světě, aby věří
Vy jste ten, co potřebuji, oh, oh ...
Oh, pojď se mnou, ukážu ti všechno, co
Pojď se mnou, ooh
Pojď se mnou, ukážu ti všechno, co
Mohlo by to být, pojď se mnou a dovolte mi, abych vás tam, oh, oh ...

Dívám se z okna každý den, vidím jít do světa
Sledování jsem sedět a čekat na vás
Ooh, jen doufám, že budete chodit na
Ale pokud dáte mi z cesty, tak bych pohled pryč, ooh i face-to-tvář
A hluboko uvnitř, ooh v mé mysli
Někdo jiný se snaží převzít moje místo

V mém světě, aby věří
Vy jste ten, co potřebuji, oh, oh ...

Pojď se mnou, ooh
Pojď se mnou, ukážu ti všechno, co
Mohlo by to být, pojď se mnou a dovolte mi, abych vás tam, oh, oh ...

Všechny mého života, pojď se mnou, pojď se mnou, pojď se mnou ...
Všechny mého života ...
Líbí se mi způsob, jak se směješ
Všechny mého života ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy