Texty písní Phil Collins Testify Don't Get Me Started

Don't Get Me Started

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't get me started on politicians
And the lies they spread
Don't even mention sex and religion
And who they take to bed
But if you see me running down the street
Know where I'm running to
I'm tired of honesty being denied us
I'm coming looking for you

Don't hold me down, I'm on my way
And nothing's gonna turn me round
Don't turn around, give it to me straight
I'm on my way and nothing's gonna shake me
I'll hold my ground
Wild horses won't make me

Don't get me started on information
Magazines and T.V.
There's one man under his big umbrella
While it's raining on you and me
Everyday it's getting harder to judge
Fiction from fact
I'm tired of truth being denied me
It's mine and I want it back

Don't hold me down, I'm on my way
And nothing's gonna turn me round
Don't turn around, give it to me straight
I'm on my way and nothing's gonna shake me
I'll hold my ground
Wild horses won't make me

Business as usual in our pressure steamer
Where reality slips from view
They say that we can't take it
I think I can, can you?

Don't get me started on blood and thunder
with people flying blind
Not caring what or who they take with them
Or what they leave behind
It's one mans god against another
While the river of tears roll by
The things they do in the name of their father
Can someone tell me why

Don't hold me down, I'm on my way
And nothing's gonna turn me round
Don't turn around, give it to me straight
I'm on my way and nothing's gonna shake me
I'll hold my ground
Don't get me started
Nechápejte mě začala politiků
A ty lži, které šíří
Ani zmínka pohlaví a náboženského vyznání
A kdo berou do postele
Ale jestli jste mě vidět běží po ulici
Vím, kde jsem spuštěn
Jsem unavený z poctivosti odpírána nás
Jdu hledá pro vás

Nedržte mě, já jsem na mé cestě
A nic se ti zase mi kolo
Neotáčej se, dej mi rovnou
Já jsem na cestě a nic se ti třást mě
Budu se držet na mém místě
Divocí koně nebude mi

Nechápejte mě začala informace
Časopisy a T.V.
Je tu jeden muž pod jeho velký deštník
I když prší na vás a já
Každý den je to stále těžší soudit
Beletrie od skutečnosti
Jsem unavený pravdy odpírána mě
Je to moje a chci ho zpátky

Nedržte mě, já jsem na mé cestě
A nic se ti zase mi kolo
Neotáčej se, dej mi rovnou
Já jsem na cestě a nic se ti třást mě
Budu se držet na mém místě
Divocí koně nebude mi

Ve vyjetých kolejích v našem tlaku parník
V případě, reality klesne z pohledu
Oni říkají, že nemůžeme brát
Myslím, že mohu, co?

Nechápejte mě začala krve a hrom
s lidmi létání nevidomé
Nestarat se, co nebo kdo se s nimi
Nebo to, co oni zapomenou
Je to jedna Mans bůh proti sobě
Zatímco řeka slz plynou
to, co dělají ve jménu svého otce
Může mi někdo říct, proč

Nedržte mě, já jsem na mé cestě
A nic se ti zase mi kolo
Neotáčej se, dej mi rovnou
Já jsem na cestě a nic se ti třást mě
Budu se držet na mém místě
Nechápejte mě začala
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy