Texty písní Phil Collins Testify Swing Low

Swing Low

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The sun is rising in the sky
Here we're waiting, standing by
Round in circles, round and round
Pulse is racing, can't sit down
The noise of people fills the air
Search for silence goes nowhere
Time just passes, starts to rain
I look at you and I feel your pain

Day after day watching it grow, counting the time
In each and every way the pleasure is mine
Through all of the high times
Through all of the low times
The farther we reach, the farther we see
The farther we go

Time after time waiting for you, when will you come
Wanting to play the game we've begun
Through all of the high times
Through all of the low times
The more we can give, the more we can keep
The more there will be

Like the man said he was right
'bout something coming in the air tonight
Well if it's coming, let it be now
I feel it's close, I just know somehow
I can't hold on much longer
My head is filled with wonder
But if these things don't come to pass
I'll bring you water and fill your glass

Everyday the stronger it grows, it's easy to see
Getting to feel how good it can be
Through all of the high times
Through all of the low times
The more that we teach, the better we learn
The better we'll be
Slunce stoupá na obloze
Tady čekáme, přihlížíme
Dokola v kruzích, dokola a dokola
Puls zívodí, nemůže se usadit
Hluk lidí plní vzduch
Hledající klid, nikam nevede
Čas pominul, začíná pršet
Koukám na Tebe a cítím tvou bolest

Den za dnem to sleduji růst, počítám čas
V každé další cestě je moje potěšení
Skrz všechen nejtěžší čas
Skrz všechen pomalý čas
Dál se dostaneme, dál uvidíme
Dál půjdem

Čas od času na Tebe čekám, kdybys přišla
Chci hrát hry které jsme začali
Skrz všechen nejtěžší čas
Skrz všechen pomalý čas
Víc než můžeme dát, víc než si můžeme nechat
Víc než tu bude

Jako muž říká, že měl pravdu
O tom, že něco přichází ve vzduchu dnes v noci
Dobře, jestli to přichází, nech to teď být
Cítím, že je to uzavřené, prostě to nějak vím
Nemůžu už dlouho dál čekat
Má hlava je plná úžasu
Ale když tyto věci nepominou
Budu ti přinášet vodu a plnit tvou sklenici

Každý den to roste silněji, je jednoduché to vidět
Cítim jak dobré to může být
Skrz všechen nejtěžší čas
Skrz všechen pomalý čas
Víc než to co učíme, lepé se učíme
Lepší budeme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy