Texty písní Poets of the Fall Alchemy Vol. 1 Can You Hear Me

Can You Hear Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hiding deep within
Doors cry opening
Lead into the light of love
Deep like the sea
Rich in variety, heartfelt and open
Wide like a life
Unique, yet so alike

Can you hear me
I know I'm just a whisper
Can you hear me
Brother mine, sweet sister
Love will find an answer

You flow inside of me
Llanguage and imagery, pure in simplicity
Thirsting for unity, realized harmony,
No need to hide away your life
Unique, yet so alike

Can you hear me
I know I'm just a whisper
Can you hear me
Brother mine, sweet sister
Love will find an answer

There's yet life in these words I speak
For peace of mind and our release,
And you can have what you want
If you want it like you need to breathe,
Like you need to breathe
Like you need to breathe
Embrace reality

Can you hear me
I know I'm just a whisper
Can you hear me
Brother mine, sweet sister
Love will find an answer
Skrývající se hluboko uvnitř
Dveře jsou dokořán
Vedoucí ke světlu lásky
Tak hluboké jako moře
Bohaté v rozmanitosti, srdečné a otevřené
Široké jako život
Jedinečné přesto tak podobné

Slyšíš mě,
Vím, že jsem jen šepot
Slyšíš mě
Můj bratře, sladká sestro
Láska najde odpověď

Proudíš uvnitř mně
V jazyce a fantazii, čisté v jednoduchosti
Dychtící po jednotnosti
Uvědomující si harmonii
Nepotřebující schovávat tvůj život
Jedinečný, přesto tak podobná

Slyšíš mě,
Vím, že jsem jen šepot
Slyšíš mě
Můj bratře, sladká sestro
Láska najde odpověď

V těchto slovech, která říkám, je ještě život
Pro klidnou mysl a naše propuštění
A ty můžeš mít to, co chceš, když to chceš
Tak jako potřebuješ dýchat
Jako potřebuješ dýchat
Jako potřebuješ dýchat
Obejmi realitu

Slyšíš mě
Vím, že jsem jen šepot
Slyšíš mě
Můj bratře, sladká sestro
Láska najde odpověď
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy