Texty písní Poets of the Fall Carnival of Rust Fire

Fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›


It's a bit like a trip
But you hit it with a slip of a tongue
Like a whip
And we're sinking
It ain't cool to be cool
Though you may think it a laudable tool of self evaluation
Of ego cultivation
N' I'm rolling my eyes like the stones for the lies
Is it really all about the size or just a simple vice...

Oh, and it makes the news
Oh, 'cos it sings the blues

I feel the fire flare alight inside me
Higher so I can see
N' aspire to survive this fight in spite of
Liars and travesty
Oh, fire

Did you think that I'd blink
That I'd go and take the ink to your control
That I'd sell my soul
And does it ring any bells that it sells
That we're living out of shells in a shotgun,
If we couldn't shoot,
We'd have to run, and finally the cerebral fantasy
Better genes and machines, so we can die
Looking like we're teens, like snapshot scenes in smithereens...

Oh, and the ones we choose
Oh, witch hunting fools

I feel the fire...

Look there it is in the news again, yeah
There it goes singing the blues again

Fire flare alight inside me...

Fire, return my joy 'cos I'm so
Tired, tired of me
Inspire the weary eyed to see the
Ire and irony
Oh, fire
Je to trochu jako výlet
Ale ty jsi do toho narazila sklouznutím jazyka
Jako bič
A klesáme
Není cool být cool
Ačkoli to možná považuješ za chvalitebný nástroj samovyhodnocení
Kultivace ega
A já točím očima jako kameny kvůli lžím
Opravdu je to všechno o velikosti nebo jednoduché neřesti

Oh, a to dělá novinky
Oh, protože to zpívá blues

Cítím oheň vzplanout uvnitř mě
Tak výš, kam můžu vidět
A usilovat o přežití tohoto boje navzdory
Lhářům a travestii
Oh, oheň

Myslala sis, že bych mohl blikat
Že bych šel a vzal inkoust pod tvou kontrolou
Že bych prodal svou duši
A rozezní to zvony, když ji prodám
Když žijeme mimo skořápku kulovnice
Jestli nemůžeme střílet
Museli bychom běžet a nakonec mozková fantazie
Lepší geny a stroje, tak můžeme zemřít
Vypadající jako teenageři, jako scény na snímku na kousky

Oh, a ti které jsme si vybrali
Oh, čarodějka chytá blázny

Cítím oheň...

Podívej se tam, je to znovu v novinkách, yeah
Tamhle zpívající znovu blues

Oheň vzplanoucí uvnitř mě...

Ohni, vrať mi radost, protože já jsem tak
Znuděný, znuděný sám sebou
Inspirujte unavené oči, aby viděli
Zlobu a ironii
Oh, oheň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy