Texty písní Poets of the Fall Carnival of Rust Sorry Go 'Round

Sorry Go 'Round

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The devil may smile with an angel‘s face
A cat may be stolen of its grace
They say it's just a matter
Of time and place

A man may be less than an animal
The antichrist write up the honor roll
The tightrope walker take the final fall
(at his house, in the bathroom,
on a holiday, and that's in the news)

Oh, the things you see
Makes ignorance bliss
For you and me, yeah
When arrogance does publicity,
Smiling happily

It's a merry go round
And around and around

The begging boy becomes the begging man
The zealot never saves the sacrificial lamb
And a child want's to know
If the Candyman can

Everybody want's the fancy car
And we've all been told not to run too far
But everybody wants to be a rock'n'roll star

Oh, the things you see
Makes arrogance seem the way to be, yeah,
When ignorance spreads conformity,
Smiling happily

It's a merry go round
And around and around
Ďábel se může smát s andělskou tváří
Kočka může být ukradena se slušností
Říkají, že záleží jenom na čase a místě

Člověk může být méně než zvíře
Antikrist napíše čestný svitek
Provazolezec naposledy spadne
(ve svém domě, v koupelně,
Na dovolené, a je to ve zprávách)

Oh, věci, které vidíš
Způsobují tobě a mě
Neznalost blaženosti, yeah
Když arogance dělá reklamu
Šťastným úsměvem

Je veselé jít kolem
A kolem a kolem

Žebrající chlapec se stane žebrákem
Fanatik nikdy nezachrání
Obětního beránka
A dítě chce vědět zda Candyman může

Každý chce přepychové auto
A všem nám bylo řečeno
Abychom neběželi moc daleko
Ale každý chce být rock’n’rollová hvězda

Oh, věci, které vidíš
Způsobují tobě a mě
Neznalost blaženosti, yeah
Když arogance dělá reklamu
Šťastným úsměvem

Je veselé jít kolem
A kolem a kolem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy