Texty písní Poets of the Fall Lift The Beautiful Ones

The Beautiful Ones

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Flies with a broken wing
She's ever so graceful
So like an angel,
But I see, tears flow quietly.

The struggle she's seen this spring
When nothing comes dancing,
Paying a handsome fee
And still she smiles at me.

And I can't take it
No, I can't help but wonder...

Why do we sacrifice the beautiful ones?
How do you break a heart of gold?
Why do we sacrifice our beautiful souls?
Heroes of tales unsung, untold.

Sweet as an angel sings
She gives though
She has none left
But the last one, free, unhesitatingly.

And I am humbled
I'm a broken mirror
And I can't help but wonder...

Why do we sacrifice the beautiful ones?
How do you break a heart of gold?
Why do we sacrifice our beautiful souls?
Heroes of tales unsung, untold.

Why do we sacrifice the beautiful ones?
Why when they walk with love alone?
Why do we sacrifice our beautiful souls?
Just trying to find their way home.
Letí se zlomeným křídlem
Je velmi půvabná
Tak jako anděl
Ale já vidím tiše téct slzy

Usiluje, aby viděla tohle jaro
Když nic nejde tančit
Placení slušného poplatku
A ona se stále na mě směje

A já to nemůžu příjmout
Ne, nemůžu pomoci jen obdivovat

Proč obětováváme ty krásné?
Jak rozbiješ zlaté srdce?
Proč obětováváme naše krásné duše?
Hrdinové příběhů neosvícených, nevyslovených

Sladká jako andělský zpěv
Dává ačkoli
Nic nezanechává
Jen to poslední volné, bez váhání

A já jsem ponížený
Jsem rozbitým zrcadlem
A nemůžu pomoci jen obdivovat

Proč obětováváme ty krásné?
Jak rozbiješ zlaté srdce?
Proč obětováváme naše krásné duše?
Hrdinové příběhů neosvícených, nevyslovených

Proč obětováváme ty krásné?
Proč jdou s pozdravem sami?
Proč obětováváme naše krásné duše?
Jen zkouší najít svou cestu domů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy