Texty písní Poets of the Fall Revoulution Roulette Revolution Roulette

Revolution Roulette

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If this machine doesn't stop
What will you do if it never goes out
Never goes out of season
It never stops as it turns
There ain't no passion, yet it burns
Introducing my prison
Losing myself in this place, soon
I'm gone without a trace
Freed with that final incision

Look my heart it's a bird
It needs to sing and to be heard
Not this clockwork precision
And the machine grows idiotic
Who's gonna be its ingenious critic

Everybody loves the perfect solution
To beat the odds against
The poorest possible substitution
What you see is never
What you're gonna get
Everybody's playing revolution roulette

Leaves you no arguments to trade
You can try the key or you can wait
But the lock will not open
So you're left with sanity to lose,
‘Cos the machine is a ruse
Another invention to rule them
It's like a fistful of snake eyes
A hand grenade with bye byes
Like a million spent on nothing
It's kinda like a pick in their lock
When you never went
"Knock knock, hello, anybody home?
I'm coming in".
With a touch of foreboding
And the machine grows parasitic
Who's gonna critisize the good critic

Everybody loves the perfect solution
To beat the odds against
The poorest possible substitution
What you see is never
What you're gonna get
Everybody's playing revolution roulette

Everybody has the perfect solution
It's just hard to resist
The sweet seduction
There ain't no trick
To winning double what you bet
Welcome to revolution roulette

Everybody loves the perfect solution
To beat the odds against
The poorest possible substitution
What you see is never
What you're gonna get
Everybody's playing revolution roulette
Když tenhle stroj nezastaví
Co uděláš, když nikdy nezastará?
Nikdy nepracuje v nepravý čas
Nikdy nezastaví, když je zapnutý
Není tu žádná vášeň přesto hoří
Představující moje vězení
Ztrácím se na tomhle místě
Brzy budu pryč beze stopy
Uvolněn s touhle poslední jizvou

Podívej se moje srdce je ptáček
Potřebuje zpívat a být slyšet
Ne tahle mechanická přesnost
A ten stroj blbne
Kdo bude jeho důmyslný kritik?

Každý miluje perfektní řešení
Aby se bil s převahou proti
Nejchudší možné náhradě
Co vidíš nikdy není to
Co se chystáš získat
Každý hraje revoluční ruletu

Nenechá ti žádné argumenty pro obchod
Můžeš zkusit klíč nebo můžeš čekat
Ale zámek se neotevře
Tak ti na prohru zbude jen duševní zdraví
Protože ten stroje je lest
Další vynález, aby jim vládl
Je to jako hrst plná hadích očí
Ruční granát s ahoj, ahoj
Jako milion utracený za nic
Je to trochu jako rozebírání jejich zámku
Když jsi nikdy nevešel
„Knock, knock, ahoj, je někdo doma?
Vcházím dovnitř.“
S dotekem předtuchy
A stroj se stává parazitem
Kdo se chystá kritizovat dobrého kritika?

Každý miluje perfektní řešení
Aby se bil s převahou proti
Nejchudší možné náhradě
Co vidíš nikdy není to
Co se chystáš získat
Každý hraje revoluční ruletu

Každý má perfektní řešení
Je to jenom těžký vzdor
Sladké svádění
Není to žádný trik
K dvojíté výhře toho co jsi vsadil
Vítej v revoluční ruletě

Každý miluje perfektní řešení
Aby se bil s převahou proti
Nejchudší možné náhradě
Co vidíš nikdy není to
Co se chystáš získat
Každý hraje revoluční ruletu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy