Texty písní Poets of the Fall Revoulution Roulette The Ultimate Fling

The Ultimate Fling

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Today, it's in the air again today
Another incident that just went off
No way, this time I will not take blame
It‘s pretty obvious who needs to shut up
Ashtrays filled with the fruits
Of our transgressions
Here and there sarcasm overflows
Do stay, I'll need this sitcom to be re-run
Till I get the gist of just how it goes
What would you have me do

Gimme a reason, c'mon now make my day
Cos I'm out of cheeks to turn the other way
Ask yourself just how lucky do you feel

Somehow I've been blindsided
By my own kindhearted notion of just
Who we are
No doubt we'd have collided anyway
With me indicted and you raising alarm
First round I'll take my bows
Into my corner take my vows
Regroup and run back again
Bloodhound and of no better pedigree
Than what you see so you could not offend
Did I act like a fool ‘cos I didn't know
What to do, when you gave me just
A little bit more than
I bargained for, a little too much
In my hands when my hands are tied
It's the ultimate fling to go frolicing
Licking the muck from the soles
Of the boots of your pride
Everytime you lied

Gimme a reason, c'mon now make my day
Spoken my pleas now someone's gotta pay
Ask yourself just how lucky do you feel

Can you gimme a reason, movin' into grey
Something I can hold on to
At the end of the day
‘Cos I can't move on till
I know what's the deal
Dnes to znovu visí ve vzduchu
Další incident, který jen odešel
Nikterak v tenhle čas nevezmu vinu
Je dost zřejmé, kdo potřebuje zavřít hubu
Popelníky naplněné ovocem našich hříchů
Tu a tam sarkasmus přetéká
Zůstaň, budu potřebovat
Tenhle sitcom zopakovat
Dokud nezískám podstatu fungování
Co bys chtěla abych udělal?

Dej důvod, pojď, vytvoř můj den
Protože jsem tváří otočen k jiné cestě
Zeptej se sebe jak šťastně se cítíš

Nějak jsem byl nejzranitelnějším místem
Mou vlastní laskavou představou o tom Kdo jsme
Nepochybně bychom se beztak srazili
S mým obviněným a ty buduješ alarm
První kolo vezmu s úklonou
Do mého koutku vezmi mé sliby
Znovu ho přeskup a běž zpátky
Ohař a žádný lepší rodokmen
Než ten, který vidíš
Takže jsi se nemohla urazit
Jednal jsem jako blázen
Protože jsem to nevěděl
Co dělat, když jsi mi dala jen o trochu víc
Než s čím jsem počítal
V mých rukou, když jsou svázané
Je to konečná rána, aby šla dovádět
Lízající špínu z podrážky
Bot tvé pýchy
Pokaždé když jsi lhala

Dej mi důvod, pojď, vytvoř můj den
Říkej mé prosby, nyní někdo musí platit
Zeptej se sebe jak šťastně se cítíš

Můžeš mi dát důvod pohybující se v šedi
Něco čeho se můžu držet
Na konci dne
Protože se nemůžu posunout až tam
Kde to znám, jaká je dohoda?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy