Texty písní Poets of the Fall Temple of Thought The Lie Eternal

The Lie Eternal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm here tonight
The passion of your life
To up the stakes
You will be like me in time
So let me come inside
Your heart, your mind
Hell, I dare you to see yourself
In a different light
Where my hungry desire finds oblivion
In your embrace, all mistakes
Forgiven in your embrace

I'm here, I'm now arrived
I fell in to your love
I fell in to your lie eternal
I'm here, I'm now survived
I fell in to your love
I fell in to your lie.

You're my sweet trial
All my vestiges of hope pin
Wishes upon this
To prove I can be right for you and me
This whole damn controversy
Will shift its course
For better or for worse
In your embrace
All illusions broken in your embrace.

I'm here, I'm now arrived
I fell in to your love
I fell in to your lie eternal
I'm here, I'm now survived
I fell in to your love
I fell in to your lie

If you didn't desire me
My world would never feel more surreal
‘Cos it's only you can touch me
Deep enough to heal
N' if you didn't inspire me
Then on my knees I would fall like rain.
‘Cos it's only you can
Calm me with your touch
Your voice so softly whispering.

I'm here, I'm now arrived
I fell in to your love
I fell in to your lie eternal
I'm here, I'm now survived
I fell in to your love
I fell in to your lie
Dneska večer jsem tady
Vášeň tvého života
Zvýší sázky
Budeš jako já v čase
Tak mě nech jít dovnitř
Tvé srdce, tvoje mysl
V pekle se uvidíš
V odlišném světle
Kde moje hladová touha najde zapomenutí
Ve tvém objetí, všechny omyly
Jsou zapomenuty ve tvém objetí

Jsem tady, teď jsem dorazil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé věčné lži
Jsem tady, teď jsem přežil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé lži

Jsi můj sladký soud
Všechny mé stopy nadějného špendlíku
Si přejí
Prokázat, že můžu mít právo na tebe a mě
Celá tahle zatracená diskuze
Posune kurs
Na lepší nebo špatný
Do tvého objetí
Všechny iluze jsou zlomeny v tvém objetí

Jsem tady, teď jsem dorazil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé věčné lži
Jsem tady, teď jsem přežil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé lži

Jestli jsi po mě netoužila
Můj svět se nikdy nezdál být víc surrealistický
Protože pouze ty se mě můžeš dotknout
Dost hluboko, abys léčila
Když jsem spadl na kolena jako déšť
Protože pouze ty mě můžeš
Uklidnit dotekem
Tvým jemným šepotem

Jsem tady, teď jsem dorazil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé věčné lži
Jsem tady, teď jsem přežil
Spadl jsem do tvé lásky
Chytil jsem se do tvé lži
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy