Texty písní Quarashi Jinx Stick 'Em Up

Stick 'Em Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Until there was you we didn´t know what to do
but I don´t give a fuck about the things that I blew.

Sucker MC don´t you love me, wanna have me, wanna que me, one two three.
It´s just a modest proposal from a boy anti-social,
scraping the skin of our culture, civilized vulture.
Do me in, don´t make me sin,
I´m doing so good I can´t go through it again.
stolen from musicmademe.com
I bomb the mic like a fascist,
Mussolini comin’ through with no remorse,
from the dark you won’t see me.
Rise up from the sea like a godzilla
straight up through your mind with my armour plated drilla.
I don´t give a fuck what you think about this shit,
aint in it for the money never out to make a hit.
If you can´t take it like I said get a grip
´cause I´m here to fucking stay
like the warts on your dick.

Stick ´em up.

So wont you make a man out of me, I´ve gotta be,
connected computerized son of a bitch, makes me itch, sucker for life.
I can´t decide darkness or light or just a heavenly fright.
Stick it, I´m tired I´m bored,
I´m trying so hard and I can´t be adored.
So the sound brakes through from one tone, gives me no choice I can´t be alone.

Stick ´em up.

Like Darth Vader I surprise you with my skills.
I knock your ´ol ass out like a bag of sleeping pills.
I got to rip things up like my name was Jack the Ripper.
There´s a party at your house cause your mama is a stripper.
Slice through the scene like a knife through peanut butter.
Get your ears cleaned out motherfucker I didn´t stutter.
S. W. A. R. E. Z! I got this whole thing right down to a T.

Stick ´em up
Dokud tam byl ty jsme nevěděli, co dělat
Ale nedávají kurva o věci, které jsem zatroubil.

Sucker MC nemají mě miluješ, chceš si mě, chci to, že mi jeden dva tři.
Je to jen skromný návrh od kluka, anti-sociální,
poškrábání kůže na naši kulturu, civilizované sup.
Udělej mi v nenuťte mě hříchu,
Já jsem tak dobrý jsem nemůže projít znovu.
ukradeno z musicmademe.com
I bomba MIC jako fašista,
Mussolini sem 'prostřednictvím bez výčitek,
od tmy nebudete vidět mě.
Vstaň z moře jako Godzilla
rovně až do vaší mysli se svou zbroj á drilla.
I nedávají kurva, co si myslíte o tohle,
není to pro peníze, nikdy se to udělat hit.
Pokud nemůžete vzít to, jako bych řekl opanovat
'Protože jsem tady na zkurvený pobyt
jako bradavice na vaše péro.

Stick 'em up.

Takže zvyklý si člověk mimo mě, já už musím být,
připojené počítačové parchant, je pro mě svědí, násoska pro život.
I nemůže rozhodnout tmy nebo světla, nebo jen nebeský hrůzu.
Stick to, jsem unavená, jsem nenudil,
Jsem snaží tak tvrdě, a nemůžu se milovat.
Takže zvuk brzd přes jeden tón, dává mi nic jiného nemůžu být sám.

Stick 'em up.

Podobně jako Darth Vader jsem vás překvapí s mými dovednostmi.
I vaše zaklepat 'ol prdel jako pytel prášky na spaní.
Mám to rip věci jako mé jméno je Jack Rozparovač.
Je tu party v tvém domě způsobí, že vaše máma je striptérka.
Rozkrájíme na scénu jako nůž arašídové máslo.
Dostaňte vaše uši vyčištěny svini jsem koktat.
S. W. A. R. E. Z! Mám to všechno v pořádku k T.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy