Texty písní Queen A Day at the Races White Man

White Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm a simple man with a simple name
From this soil my people came
In this soil remain oh yeah oh yeah
He made us our shoes
And we trod soft on the land
But the immigrant built roads
On our blood and sand oh yeah

White man White man
Don't you see the light behind your blackened skies
White man White man
You took away the sight to blind my simple eyes
White man White man
Where you gonna hide from the hell you've made

Oh the red man knows wars
With his hands and his knives
On the Bible you swore
Fought your battle with lies oh yeah
Leave my body in shame
Leave my soul in disgrace
But by ev'ry god's name
Say a prayer for your race oh yeah

White man White man
Our country was green and all our rivers wide
White man White man
You came with a gun and soon our children died
White man White man
Don't you give a light for the blood you've shed?

White man White man
White man
White man White man
For you battled with lies
White man White man
Still lies
White man White man
Say you look around every skin and bone again

What is left of your dream?
Just the words on your stone
A man who learned how to teach
Then forgot how to learn
Oh yeah
Jsem obyčejný člověk s obyčejným jméne.
Z této země mí lidé pocházejí
a v této zemi zůstávají, oh yeah oh yeah.
On nám stvořil naše střevíce
s nimiž lehce našlapujeme po zemi.
Ale přistěhovalci staví silnice
na naší krvi a našem písku oh yeah.

Bílý muži, bílý muži
nevidíš světlo za tvým tmavým nebem.
Bílý muži, bílý muži
všechno jsi schoval, abys oslepil mé oči.
Bílý muži, bílý muži
kam se schováš před tím peklem, jehož jsi tvůrce.

Oh, rudý muž zná války,
i jeho ruce a nože.
Na Bibli, na kterou jsi přísahal,
bojoval v tvých bitvách proti lži, oh yeah .
Nech mé tělo v hanbě
nech mou zneuctěnou duši.
Ale ať je Bohem kdokoli,
modli se za svou rasu, oh yeah.

Bílý muži, bílý muži
naše země byla zelená a naše řeky široké.
Bílý muži, bílý muži
přišel jsi se zbraní a záhy umíraly naše děti.
Bílý muži, bílý muži
ospravedlňuješ prolitou krev?

Bílý muži, bílý muži
Bílý muži
Bílý muži, bílý muži
ty, jež jsi bojoval se lží.
Bílý muži, bílý muži
stále lžeš.
Bílý muži, bílý muži
stále se sháníš po dalších dříčích a hnancích.

Co zbylo z tvého snu?
Jen slova na tvém náhrobku,
muž, který se naučil jak se má učit,
pak sám zapomněl jak se učit.
Oh yeah
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy