Texty písní R.E.M. Accelerate Man-Sized Wreath

Man-Sized Wreath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Turning on the TV and what do I see?
A pageantry of empty gestures all lined up for me - wow!
I'd have thought by now we would be ready to proceed
But a tearful hymn to tug the heart
And a man-sized wreath - ow!

Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care, oh
Give me the sound

Wave the palms, steal the alms, fists in the air
A motorcade up benign shows the people that you care - ow!
Nature abhors a vacuum but what's between your ears?
Your judgement clouded with fearful thoughts
A headlights and a deer - ow!

Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care
Look at what I've found
Everybody look around
Everybody looking like they just don't care, oh
Give me the sound

Well I'm not deceived by pomp and odious conceit
But a tearful hymn to tug the heart
And a man-sized wreath-ow!

Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care
Look at what I've found
Everybody look around
Everybody looking like they just don't care

Throw it on the fire
Throw it in the air
Kick it out on the dance-floor like you just don't care, oh
Give me the sound
Give me the sound
Give me the sound
Zapnutí TV a co vidím?
Paráda prázdných gest všech postavili pro mě - Wow!
Já bych si myslel, už bychom být připraveni pokračovat
Ale uslzený hymnus tahat srdce
A muž-velké věnce - Au!

Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě jedno, oh
Dej mi zvuk

Wave dlaně, krást almužnu, pěsti ve vzduchu
Kolona aut až benigní ukazuje lidem, že vám záleží - Au!
Příroda prázdnotu odmítá, ale to, co je mezi vaše uši?
Váš úsudek zakalily se bojí myšlenek
Světlomety a jelena - Au!

Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě nezajímá
Podívejte se na to, co jsem našel
Všichni rozhlédnout
Všichni vypadají jako oni prostě nemají péči, oh
Dej mi zvuk

No nejsem oklamáni okázalostí a ohavné domýšlivost
Ale uslzený hymnus tahat srdce
A man-velikosti věnec-Au!

Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě nezajímá
Podívejte se na to, co jsem našel
Všichni rozhlédnout
Všichni vypadají jako oni prostě nestarají

Hoď to na ohni
Hoď to ve vzduchu
Kick to na tanečním-podlahy, jako jsi ty prostě jedno, oh
Dej mi zvuk
Dej mi zvuk
Dej mi zvuk
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy