Texty písní R.E.M. Around the Sun The Ascent Of Man

The Ascent Of Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

SO HESITATION PULLED ME BACK
I'M STRONGER WHEN I DON'T ATTRACT
IN YOUR EYES I'M A LAMB WITHOUT A RACK
AND I AM GETTING CONFUSED.
I'M A CACTUS TRYING TO BE A CANOE.
AS YOU PAN FOR ORE
IN THE DESERT, FLOORED,
I SAY TO YOU.

THAT I COULD NEVER IMAGINE A PLACE SO BEAUTIFUL
I COULD NEVER STEAL YOUR GOLD AWAY.

YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH...

[I try to walk like a big wham bam
I came across like a battering ram
I try to float like a telegram sam
I'm trying to divine you. ]

MY BOOK IS CALLED "THE ASCENT OF MAN".
I MARKED YOUR CHAPTER WITH A CATAMARAN.
THE ACCENT'S OFF,
BUT I AM WHAT I AM.

YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH...

[I try to walk like a big wham bam
I came across like a battering ram
I try to float like a telegram sam
I'm trying to divine you.]

I LOOKED FOR YOU, IT'S MY LAST GRANDSTAND.
A MOTORSCOOTERED GOAT LEGGED PAN
FIGURE EIGHTING IN QUICKSAND...

YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH YEAH...

[I try to walk like a big wham bam
I try to float like a telegram sam
I came across like a battering ram
I'm trying to divine you. ]

[I try to walk like a big wham bam
I try to float like a telegram sam
I came across like a battering ram
I'm trying to divine you. ]

SO HESITATION PULLED ME BACK
I'M SO IN LOVE I DON'T ATTRACT.
AND WITH MY HANDS TIED I WON'T CRACK
['CAUSE IN MY MIND I CALLED YOU BACK.]
vypadá jako já jsem napálil
vypadá jako já jsem šel do mìsta
vypadá jako svìt se otáèí kolem mne
vypadám jako to spadne
já myslím , že já had kopnout stopu
myslel si jsem kola si vymýšlet
já myslím , že já had skoèil plot a šroub
vypadá jako já am záda znovu
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A mohu not SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já musím uchopit kufr
já musím mìnit mé šaty
já musím øídit sprchu horkou
až do vody zmrazil
já zavadím o zmatek
chtìl jsem èas na to roste
já chci tyèe a kámen ne- hodit mì
vrátit se do co vím že já
JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já hledám znaènou velikost
já namažu to na mé tváøi
já chci zalít hrozen muset
plavat vzdálenost z mléèné dráhy
já chci to být brilantní
já chci to být sladký
já chci políbit astronauta
kdy oni pozdraví ke mnì mì mì mì
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to ZDOLÁ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy