Texty písní R.E.M. Around the Sun Wanderlust

Wanderlust

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

looks like I pulled a fast one
looks like I went to town
looks like the world revolves around me
looks like it's falling down.

I thought I'd kicked the traces
I thought the wheels would spin
I thought I'd jumped the fence and bolted
looks like I'm back again

I GOT MY SIGNALS CROSSED.
IT'S OVERWHELMING BECAUSE
I'M ALL ALONE AND I CAN'T GET BACK
GET BACK WITH MY WANDERLUST.

I had to grab a suitcase
I had to change my clothes
I had to run the shower hot
until the water froze

I brushed against confusion
I wanted time to grow
I want the sticks and stones not to throw me
get back to what I know

I GOT MY SIGNALS CROSSED.
IT'S OVERWHELMING BECAUSE
I'M ALL ALONE AND I CAN'T GET BACK
GET BACK WITH MY WANDERLUST.

I'm searching for a greatness
I smear it on my face
I want to bathe in grape must
swim the length of the milky way
I want it to be brilliant
I want it to be sweet
I want to kiss the astronauts
when they salute to me me me me

I GOT MY SIGNALS CROSSED.
IT'S OVERWHELMING BECAUSE
I'M ALL ALONE AND I CAN'T GET BACK
GET BACK WITH MY WANDERLUST.

I GOT MY SIGNALS CROSSED.
IT'S OVERWHELMING BECAUSE
I'M ALL ALONE AND I CAN'T GET BACK
GET BACK WITH MY WANDERLUST.
vypadá jako já jsem napálil
vypadá jako já jsem šel do mìsta
vypadá jako svìt se otáèí kolem mne
vypadám jako to spadne
já myslím , že já had kopnout stopu
myslel si jsem kola si vymýšlet
já myslím , že já had skoèil plot a šroub
vypadá jako já am záda znovu
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A mohu not SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já musím uchopit kufr
já musím mìnit mé šaty
já musím øídit sprchu horkou
až do vody zmrazil
já zavadím o zmatek
chtìl jsem èas na to roste
já chci tyèe a kámen ne- hodit mì
vrátit se do co vím že já
JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já hledám znaènou velikost
já namažu to na mé tváøi
já chci zalít hrozen muset
plavat vzdálenost z mléèné dráhy
já chci to být brilantní
já chci to být sladký
já chci políbit astronauta
kdy oni pozdraví ke mnì mì mì mì
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to je OHROMNÝ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
já JSEM DOSTAL MÉ SIGNÁLY ZKØÍŽENÉ
to ZDOLÁ PROTOŽE
já jsem VŠECHNO SÁM A nemohu SE VRÁTIT
SE VRÁTIT S MÙJ WANDERLUST
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy