Texty písní R.E.M. Automatic for the People Ignoreland

Ignoreland

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

These bastards stole their power from the victims of the Us v. Them years,
wrecking all things virtuous and true.
The undermining social democratic downhill slide into abysmal
lost lamb off the precipice into the trickle down runoff pool.
They hypnotised the summer, Nineteen seventy-nine.
Marched into the capital brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
heartless, and labeled. Super U.S. citizen, super achiever,
mega ultra power dosing. Relax.
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland.

The information nation took their clues from all the sound-bite gluttons.
Nineteen eighty, eighty-four, eighty-eight, ninety-two too, too.
How to be what you can be, jump jam junking your energies.
How to walk in dignity with throw-up on your shoes
They amplified the autumn, Nineteen seventy-nine.
Calculate the capital, up the republic my skinny ass.
T.V. tells a million lies. The paper's terrified to report
anything that isn't handed on a presidential spoon,
I'm just profoundly frustrated by all this. So, fuck you, man. (fuck 'm)
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland.

If they weren't there we would have created them. Maybe, it's true,
but I'm resentful all the same. Someone's got to take the blame.
I know that this is vitriol. No solution, spleen-venting,
But I feel better having screamed. Don't you?
They desecrated winter, Nineteen seventy-nine.
Capital collateral. Brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
heartless, and labeled. Super U.S. citizen, super achiever,
mega ultra power dosing. Relax.
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland.
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah.
Tito parchanti ukradli jejich sílu z obětí z nás V. Them let
odtahová všechno, co mravné a pravdivé.
V oslabení sociálně demokratická z kopce sklouznout do bezmezný
Ztratil jehněčího masa z sráz do dotační odtoku bazénu.
Jsou hypnotised létě Devatenáct sedmdesát devět.
Pochodoval do základního kapitálu dumali obojaký, zlý a moci, médii-připraven,
krutý, a označený. Super občanem USA, super něčeho dosáhl,
ultra mega moc dávkování. Relax.
Obrana, obrana, obrana, obrana. Jo, jo, jo.
Jo, jo, jo. Ignoreland. Jo, jo, jo. Ignoreland.

Informace národ vzal jejich stopy ze všech Sound-gluttons kousnout.
Devatenáct osmdesát, osmdesát čtyři, osmdesát osm, devadesát dva taky, taky.
Jak se to, co může být, skok jam junking vaší energie.
Jak to chodí v důstojnosti se hodit-na boty
Jsou zesílen na podzim, Devatenáct sedmdesát devět.
Vypočítejte kapitálu, a to až my hubený republikovým zadek.
T.V. říká milion lží. Papír je hrozně na zprávu
něco, co není v rukou prezidenta lžíce,
Jsem hluboce frustrován tím vším je. Takže, seru na tebe, chlape. (kurva 'm)
Jo, jo, jo. Ignoreland. Jo, jo, jo. Ignoreland.

Pokud tomu tak nebylo, že bychom si vytvořili jim. Možná, že je to pravda,
Jsem rozzlobený, ale všechny stejné. Někdo má vzít na sebe vinu.
Vím, že tohle je kyselina sírová. Žádné řešení, slezina-ventilace,
Ale cítím se lépe s křičel. Vy si to nemyslíte?
Jsou znesvětili zimě, Devatenáct sedmdesát devět.
Kapitálové zajištění. Dumali obojaký, zlý a moci, médii-připraven,
krutý, a označený. Super občanem USA, super něčeho dosáhl,
ultra mega moc dávkování. Relax.
Obrana, obrana, obrana, obrana. Jo, jo, jo.
Jo, jo, jo. Ignoreland. Jo, jo, jo. Ignoreland.
Jo, jo, jo. Ignoreland. Jo, jo, jo.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy