Texty písní R.E.M. Collapse Into Now All The Best

All The Best

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So over me.
So pie in my face.
So talk to me.
Tell me where to place these in my
Quasimodo heart
That's where I slipped and fell
I rang the church bell 'till my ears bled
red blood cells.

I think
I'll sing and rhyme
I'll give it one more time
I'll show the kids how to do it,
fine fine, fine.

I hold the mirror up
You tell me what is what,
You tell me which part of my story, baby
stuck, stuck, stuck
I'm in a part of your dreams
That you don't even understand
It's just like me to overstay my welcome, man.

Let's sing and rhyme
Let's give it one more time
Let's show the kids how to do it,
fine fine, fine.

Oh...

I just have to get that off my chest
Now It's time to get on with the rest
All the best, all the best
all the best, all the best, best, best

It's just like me to overstay my welcome bless.
Let's sing and rhyme
Let's give it one more time
Let's show the kids how to do it,
fine fine, fine.

Let's sing and rhyme
Let's give it one more time
Let's show the kids how to do it,
fine fine, fine
fine.
Takže nade mnou.
Takže koláč ve tváři.
Tak se mnou mluvit.
Řekni mi, kam umístit tyto v mém
Quasimodo srdce
To je, kde jsem uklouzl a spadl
Zazvonil jsem zvon 'do mých uší krvácel
červených krvinek.

Myslím, že
Budu zpívat a rým
Dám to ještě jednou
Ukážu děti, jak na to,
pokuta v pořádku, v pořádku.

Držím zrcadlo
Mi říct, co je co,
Byste mi říci, které části mého příběhu, baby
přilepená, přilepená, přilepená
Jsem v části svých snů
, Že nemáte ani rozumět
Je to stejně jako já překročit povolenou délku pobytu mé přivítání, člověče.

Pojďme zpívat a rým
Dejme ještě jednou
Ukažme dětem, jak to udělat,
pokuta v pořádku, v pořádku.

Oh ...

Jen jsem se dostat, že z mé hrudi
Nyní je čas dostat se na zbytek
Všechno nejlepší, všechno nejlepší
všechno nejlepší, vše nejlepší, nejlepší, nejlepší

Je to stejně jako já překročit povolenou délku pobytu mé přivítat požehnat.
Pojďme zpívat a rým
Dejme ještě jednou
Ukažme dětem, jak to udělat,
pokuta v pořádku, v pořádku.

Pojďme zpívat a rým
Dejme ještě jednou
Ukažme dětem, jak to udělat,
jemné pokuty, pokuta
pokuta.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy