Texty písní R.E.M. Monster King Of Comedy

King Of Comedy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Make your money with a suit and tie
Make your money with shrewd denial
Make your money expert advice,
If you can wing it
Make your money with a power ply
Make your money with a buyout bribe
You can lie as long as you mean it

I'm not king of comedy,
Grease the pig, give a squeeze (squeeze me)

Make your money with exploitation
Make it holy illumination
Say a prayer at every station
Don't forget to ask for mercy
Make your money with a pretty face
Make it easy with product placement
Make it charged with controversy
I'm straight, I'm queer, I'm bi

I'm not king of comedy,
I'm not your magazine,
I'm not your television

Make your money, make it rich
make it young and make it quick
Make your money on the jukebox, baby,
it's pick up sticks,
Make your enemies make your moves
Make your critics fumble through
Make it smart and make it schmooze
Make it look easy

I'm not king of comedy,
I'm not your magazine,
I'm not your television,
I'm not your movie screen
I'm not commodity (all together now)
I'm not commodity
I'm not commodity
Vytvořte si peníze s oblek a kravata
Vytvořte si peníze s inteligentní popírání
Vytvořte si peníze znalecký posudek,
Nedaří-li se vám, že křídlo
Vytvořte si peníze s výkonem ply
Vytvořte si peníze s výkup úplatek
Můžete ležet tak dlouho, jak to myslíš

Nejsem král komedie,
Grease prasete, dát Squeeze (mačkal mi)

Vytvořte si peníze s využíváním
Ať je to svatá osvětlení
Řekni modlitbu na každé stanici
Nezapomeňte si požádat o milost
Vytvořte si peníze s pěkná tvář
Přesvědčte se, že není snadné s umístěním produktu
Značka je obviněn z kontroverze
Já jsem rovně, já jsem homosexuál, jsem BI

Nejsem král komedie,
Nejsem váš časopis,
Nejsem televizi

Proveďte své peníze, je bohatý
je mladý a je rychlý
Vytvořte si peníze na jukebox, baby,
je vyzvednout drží,
Proveďte vaši nepřátelé, aby vaše tahy
Vytvořte si kritici zápolit prostřednictvím
Ať je to chytrý a učinit z ní klábosit
Udělejte to vypadá snadno

Nejsem král komedie,
Nejsem váš časopis,
Nejsem televizi,
Nejsem váš film obrazovky
Nejsem komodity (všichni dohromady teď)
Nejsem komodity
Nejsem komodity
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy