Texty písní R.E.M. Monster Strange Currencies

Strange Currencies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I don't know why you're mean to me
when I call on the telephone.
and I don't know what you mean to me
but I want to turn you on, turn you up, figure you out, I want to take you on

These words, "You will be mine."
These words, "You will be mine." all the time.

the fool might be my middle name
But I'd be foolish not to say
I'm going to make whatever it takes,
ring you up, call you down, sign your name, secret love,
make it rhyme, take you in, and make you mine.

These words, "You will be mine."
These words, "You will be mine." all the time. oh

I tripped and fell. did I fall.
What I want to feel, I want to feel it now

You know with love come strange currencies
and here is my appeal:

I need a chance, a second chance, a third chance, a fourth chance,
a word, a signal, a nod, a little breath
just to fool myself, to catch myself, to make it real, real

These words, "You will be mine"
These words, "You will be mine." all the time. oh

These words, "You will be mine."
These words, they haunt me, hunt me down, catch in my throat, make me pray,
say, love's confined, oh.
Nevím, proč máte na mysli, aby mi
Když jsem volat na telefon.
a nevím, co máte na mysli, aby mi
ale chci se obrátit na vás, vy zase nahoru, obr. tě, chci tě vzít na

Těmito slovy: "To bude moje."
Těmito slovy: "To bude moje." po celou dobu.

blázen by mohla být moje prostřední jméno
Ale já bych být pošetilé, nechci říct
Jdu provést bez ohledu na to bere,
ring vás, zavolat si, podepsat své jméno, tajná láska,
je rým, vezmu tě, a aby jsi můj.

Těmito slovy: "To bude moje."
Těmito slovy: "To bude moje." po celou dobu. oh

Jsem zakopl a spadl. jsem pád.
Co chci cítit, chci mít pocit, že nyní

Víte, s láskou přijde divné měn
a tady je mé odvolání:

Potřebuji šanci, druhou šanci, šanci třetiny, čtvrtiny šanci,
slovo, signál a přitakání, trochu dech
Jen na sebe blázna, aby překonala sebe, aby bylo reálné, reálné

Těmito slovy: "To bude moje"
Těmito slovy: "To bude moje." po celou dobu. oh

Těmito slovy: "To bude moje."
Tato slova se mi strašit, lovil mě, chyť mě v krku, aby mě modlit se,
říct, láska je omezena, oh.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy