Texty písní R.E.M. Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011 Stand

Stand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Stand in the place where you live
Now face North
Think about direction
Wonder why you haven’t
Now stand in the place where you work
Now face West
Think about the place where you live
Wonder why you haven’t before

If you are confused check with the sun
Carry a compass to help you along
Your feet are going to be on the ground
Your head is there to move you around, so

Stand in the place where you live
Now face North
Think about direction
Wonder why you haven’t
Now stand in the place where you work
Now face West
Think about the place where you live
Wonder why you haven’t before

Your feet are going to be on the ground
Your head is there to move you around
If wishes were trees
the trees would be falling
Listen to reason
Season is calling

Stand in the place where you live
Now face North
Think about direction
Wonder why you haven’t
Now stand in the place where you work
Now face West
Think about the place where you live
Wonder why you haven’t before

If wishes were trees
the trees would be falling
Listen to reason
Reason is calling
Your feet
are going to be on the ground
Your head
is there to move you around, so

Stand
Now face North
Think about direction
Wonder why you haven’t
Now stand
Now face West
Think about the place where you live
Wonder why you haven’t
So stand
Postav se v místě, kde žijete
Nyní čelí sever
Přemýšlejte o tom směru
Nedivím se, proč jste ne
Nyní stojí v místě, kde budete pracovat
Nyní čelí Západ
Zamyslete se nad místem, kde žijete
Nedivím se, proč jste však před

Pokud jste zmateni obraťte se na neděli
Carry má kompas, který vám pomůže podél
Vaše nohy se budou na zem
Vaše hlava je tam pohybovat kolem vás, takže

Postav se v místě, kde žijete
Nyní čelí sever
Přemýšlejte o tom směru
Nedivím se, proč jste ne
Nyní stojí v místě, kde budete pracovat
Nyní čelí Západ
Zamyslete se nad místem, kde žijete
Nedivím se, proč jste však před

Vaše nohy se budou na zem
Vaše hlava je tam pohybovat kolem vás
Pokud chce byly stromy
Stromy by se spadající
Poslouchejte důvod
Sezóna volá

Postav se v místě, kde žijete
Nyní čelí sever
Přemýšlejte o tom směru
Nedivím se, proč jste ne
Nyní stojí v místě, kde budete pracovat
Nyní čelí Západ
Zamyslete se nad místem, kde žijete
Nedivím se, proč jste však před

Pokud chce byly stromy
Stromy by se spadající
Poslouchejte důvod
Důvod je volání
Vaše nohy
se budou na zem
Vaše hlava
je tam pohybovat kolem vás, takže

Stát
Nyní čelí sever
Přemýšlejte o tom směru
Nedivím se, proč jste ne
Nyní stojím
Nyní čelí Západ
Zamyslete se nad místem, kde žijete
Nedivím se, proč jste ne
Takže stojím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy