Texty písní R.E.M. Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982–2011 The Sidewinder Sleeps Tonite

The Sidewinder Sleeps Tonite

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This here is the place I will be staying.
There isn't a number. You can call the pay phone.
Let it ring a long, long, long, long time.
If I don't pick up, hang up, call back, let it ring some more.
If I don't pick up, pick up... The sidewinder sleeps, sleeps, sleeps in a coil

Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.

There are scratches all around the coin slot
like a heartbeat, baby trying to wake up,
but this machine can only swallow money.
You can't lay a patch by computer design.
It's just a lot of stupid, stupid signs.

Tell her,
tell her she can kiss my ass, then laugh and say that you were only kidding.
That way she'll know that it's really, really, really, really me.

Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.

Baby, instant soup doesn't really grab me.
Today I need something more sub-sub-sub-substantial.
A can of beans or blackeyed peas, some Nescafe and ice,
a candy bar, a falling star, or a reading of Doctor Seuss;

Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.

The cat in the hat came back, wrecked a lot of havoc on the way,
always had a smile and a reason to pretend.
But their world has flat backgrounds and little need to sleep but to dream.
The sidewinder sleeps on his back.

Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
I can always sleep standing up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
I can always sleep standing up. Call me when you try to wake her.
Call me when you try to wake her up. Call me when you try to wake her.
I can always sleep standing up. Call me when you try to wake her.
I can always sleep standing up. Call me when you try to wake her.

We've got to moogie, moogie, move on this one.
Tohle je místo, budu bydlet.
Není číslo. Můžete volat na telefonní automat.
Nechte ji prstenem dlouho, dlouho, dlouho, dlouho.
Pokud nemám vyzvednout, zavěs, zavolejte mi, ať to ještě trochu kroužkovitosti.
Pokud nemám zvedni, zvedni to ... V sidewinder spí, spí, spí v cívka

Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.

K dispozici jsou rýhy po celém Mincovník
jako srdeční tep, dítě se snaží probudit,
ale tento stroj může polknout pouze peníze.
Nemůžete položit opravy Computer Design.
Je to hodně hloupé, stupidní příznaky.

Řekněte jí,
řekni jí, že může políbit prdel, pak smát a říkají, že jsi byl jen vtip.
Jedině tak, že budete vědět, že je to opravdu, ale opravdu, opravdu, ale opravdu mě.

Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.

Baby, instantní polévka není opravdu chyť mě.
Dnes potřebuji něco více sub-sub-sub-podstatné.
A lze blackeyed fazole nebo hrách, některé Nescafe a ledu,
jeden bonbon bar, padající hvězda, nebo čtení Doctor Seuss;

Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.

Kočka v klobouku se vrátil, potopena hodně boží dopuštění na cestě
vždycky měla úsměv a jeden důvod předstírat.
Ale svět má své zázemí a malý byt potřebu spát, ale sen.
V sidewinder spí na zádech.

Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Nemůžu spát vždy vstávání. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Nemůžu spát vždy vstávání. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Nemůžu spát vždy vstávání. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.
Nemůžu spát vždy vstávání. Zavolej mi, když se pokusíte probudit ji.

Máme pro moogie, moogie, přesunout na tenhle.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy