Texty písní R.E.M. Up Walk Unafraid

Walk Unafraid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

as the sun comes up, as the moon
goes down
these heavy notions creep around
it makes me think
long ago I was brought into
this life a little lamb
a little lamb
courageous, stumbling
fearless was my middle name.
but somewhere there I
lost my way
everyone walks the same
expecting me to step
the narrow path they've laid
they claim to
walk unafraid
I'll be clumsy instead
hold my love me or leave me
high.

say "keep within the boundaries if you want
to play."
say "contradiction only makes it harder."
how can I be
what I want to be?
when all I want to do is strip away
these stilled constraints
and crush this charade
shred this sad masquerade
I don't need no persuading
I'll trip, fall, pick myself up and
walk unafraid
I'll be clumsy instead
hold my love me or leave me
high.

if I have a bag of rocks to carry as I go
I just want to hold my head up high
I don't care what I have to step over
I'm prepared to look you in the eye
look me in the eye
and if you see familiarity
then celebrate the contradiction
help me when I fall to
walk unafraid
I'll be clumsy instead
hold my love me or leave me
high.
walk unafraid
I'll be clumsy instead
hold my love me or leave me
high.
jako slunce přijde, jako měsíc
klesá
Tyto těžké vkrádat pojmy kolem
Nutí mě přemýšlet
dávno jsem byl přiveden do
tento život jako jehňátko
trochu jehněčí
odvážné, pohoršení
nebojácný byla moje prostřední jméno.
ale někde tam
Ztratil moji cestu
všichni chodí ve stejném
očekával, abych krok
úzká cesta, že jste položil
Tvrdí to
chůze nebojácný
I'll be neohrabané místo
držte mi moje láska, nebo mě nech
vysoký.

říct "zachovat v rámci hranic, pokud chcete
hrát. "
říct "rozpor jen ztěžuje."
Jak mohu být
Co jsem chtěl být?
když vše co chci udělat, je pryč proužek
stilled těchto omezení
a rozdrtit této šaráda
skartovat tento smutný maškaráda
I nepotřebujete žádné přesvědčování
I'll výlet, pád, vybrat sám a až
chůze nebojácný
I'll be neohrabané místo
držte mi moje láska, nebo mě nech
vysoký.

pokud jsem sáček s ledem, aby, jak jsem jít
Já jen chci, aby moji hlavu vzhůru
Já se nestarají, co jsem to krok po
Jsem ochoten vám podívat do očí
Podívejte se mi do očí
a pokud vidíte obeznámenost
potom oslavit v rozporu
Pomozte mi, když jsem na podzim
chůze nebojácný
I'll be neohrabané místo
držte mi moje láska, nebo mě nech
vysoký.
chůze nebojácný
I'll be neohrabané místo
držte mi moje láska, nebo mě nech
vysoký.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy