Texty písní R. Kelly 12 Play For You

For You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I understand your every needs and how you feel about, the way, he left you.
Take my hand, come go with me.
And let me show you how much Icare about you.
Girl when you need someone...
[Chorus:]
Girl I'll be right there when you need me
All you have to do is just call me,
I'll be there for you.
Girl it's true.
Only for you.
oh yeah..
If I told you once,
I told you twice, that if you need to cry,
I'll be your shoulder.
Girl I would never say goodbye.
I'll be your miracle, gotta let you know.
Girl if you need someone...
[Chorus]
[music playing]
You need a man who's
(honest)
and
(understanding)
Gotta be
(satisfying)
and someone
(belonging)
girl I'm gonna be
(affection)
and I'm gonna be
(needful)
Girl you need someone
(dedicated)
I need you to know that I'll be there for you whenever you need me.
[Chorus fade]
Chápu každé vaše potřeby a jak se cítíte o tom, jak, on opustil tě.
Vezmi mou ruku, pojď se mnou.
A dovolte mi, abych vám ukázat, jak moc Icare o vás.
Dívka, když potřebujete někoho ...
[Chorus:]
Dívka Hned jsem tam, když mě budeš potřebovat
Jediné, co musíte udělat, je zavolej mi,
Budu tu pro tebe.
Dívka je to pravda.
Jen pro vás.
ach jo ..
Kdybych vám řekl jednou,
Říkal jsem ti dvakrát, že pokud potřebujete k pláči,
Budu vaše rameno.
Dívka, kterou jsem nikdy neřekl sbohem.
Budu tvůj zázrak, musíš vědět.
Dívka, pokud potřebujete někoho ...
[Chorus]
[přehrávání hudby]
Potřebuješ muže, který je
(upřímný)
a
(pochopení)
Musím být
(splňuje)
a někdo
(patřící)
Dívka budu
(postižení)
a já budu
(potřebné)
Dívka, co potřebujete někoho
(vyhrazené)
Potřebuji, abys věděl, že budu tady pro tebe, kdykoli mě budeš potřebovat.
[Chorus fade]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy