Texty písní R. Kelly 12 Play Sadie

Sadie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Early one Sunday morning
Breakfast was on the table
There was no time to
Eat
She said to me boy hurry to Sunday school
Filled with the long of glory
We learned the holy story
She'll always have her dreams
Despite the things

This troubled world can bring.

[CHORUS]

Oh Sadie don't you know we love you sweet Sadie

Place No one above you sweet Sadie

Well Well Well

Living in the past

Sometimes it seems so funny, no money can turn your life around

Sweeter than cotton candy
Stronger than papas' old Brandy
Always that needed
Smile
Once in awhile she would break down and cry
Sometimes she'd be so
Happy
Being with us and daddy
Standing the worst of times
Breaking the
Binds with just a simple song

[CHORUS]

Oh Sadie
She's Loving my song in a special way
Sweet Sadie
Living in the
Past
Oh she's never sinning in Love she's always winnin
My my my my my
I
Love you mama
I just can't forget how you gave me love oh no
If there's a
Heaven up above I know she's teaching angels how to love
Its a mean world
Without ya
And I surely miss you much mother
And now that your gone I'm
Gonna carry on
Cause your cryin lady
Ooh sadie
When I think about the
Things that you done for me
Hey it brings a joy way down deep inside of me

Oh oh oh oo oh
See I love you mama
Yes I do
I'll never forget you mama no
Oh oh oh
Jednoho časného nedělního rána
Snídaně byla na stole
Nebyl čas na
Jíst
Řekla mi, chlapče spěchat do nedělní školy
Plněné s dlouhým slávy
Naučili jsme se svatý příběh
Bude mít vždy své sny
I přes to

Tomto neklidném světě může přinést.

[CHORUS]

Oh Sadie nevíte tě máme rádi sladké Sadie

Místo Nikdo nad vámi sladký Sadie

No No No

Žije v minulosti

Někdy se zdá, tak legrační, žádné peníze změnit váš život kolem

Sladší než cukrová vata
Silnější než staré papas 'Brandy
Vždy, které potřebovaly
Úsměv
Jednou za čas, že by se porouchají a plakat
Někdy bych se tak
Šťastný
Být s námi a táta
Stálá nejhorší časy
Prolomit
Váže se jen jednoduché písně

[CHORUS]

Oh Sadie
Ona je moje píseň Milující zvláštním způsobem
Sweet Sadie
Žijící v
Minulosti
Oh, že je nikdy hřešit v lásce, kterou si vždy Vyhráváš
Moje moje moje moje moje
I
Miluji tě mama
Já prostě nemůžu zapomenout, jak jsi mi dal lásku oh ne
Pokud existuje
Nebe se nad Vím, že je učení, jak se milují andělé
Jeho průměrná svět
Bez tebe žít
A já jistě Chybíš mi moc matky
A teď, když jsi pryč jsem
Budu pokračovat
Způsobí, že vaše paní Cryin
Ooh Sadie
Když jsem se myslet na
Věci, které jste pro mě udělal
Hej to přináší radost, tak hluboko uvnitř mě

Oh oh oh oh oo
Viz Miluji tě mama
Ano, mám
Nikdy na tebe nezapomenu mama ne
Oh oh oh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy