Texty písní Rebecca St. James God Go And Sin No More

Go And Sin No More

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've sinned come on my knees for I'm not worthy of Your love
How could you die for me such grace can only come from God
Oh Lord, You search and You know me You see me inside out
God, You alone can forgive me erase my fear and my doubt
Father, you pick me up - I feel like a child in Your arms
I don't deserve this love but, I hear Your voice Lord Jesus

Chorus:
Go and sin no more
He said "I will not condemn you, I'll forgive and I'll forget it all"
Go and sin no more
"My child let me remind you it is I who'll lead and guide you as you go"

You are my purpose You are the reason that I live
I want to be like You Help me to love and to forgive
God let me not be distracted Lord help me focus on you
Keep sin from ruling my life, Lord make me holy and pure
Father you pick me up I feel like a child in Your arms
I don't deserve this love but, I hear Your voice Lord Jesus

Wipe, wipe away
Take, take away
Break, break away
Fill my life, make it right, Father help me, Father help me GO

I've sinned come on my knees how could You die for me
You search my heart know my thoughts
See me inside and out and all throughout me
You alone can forgive me
You always pick me up like a child in Your arms
I could stay with You forever here
Jdi a už nehřeš

Zhřešila jsem, přicházím na kolenou, protože nejsem hodná Tvé lásky
Jak si mohl zemřít za mě, taková milost přichází pouze od Boha
Ó Pane, hledáš a znáš mé nitro
Bože, jen Ty sám mi můžeš odpustit, zničit můj strach a mou nejistotu
Otče, Ty mě pozvedáš, cítím se jak dítě ve tvém náručí
Nezasloužím si takovou lásku, ale slyším tvůj hlas Pane Ježíši

Jdi a už nehřeš
Řekl, „neodsoudím tě, odpustím ti, zapomenu vše“
Jdi a už nehřeš
„Mé dítě, nech mi připomenout ti, že to jsem já,
kdo tě povede a bude tě chránit, kudy půjdeš“

Ty jsi můj smysl, Ty jsi ten důvod, proč žiju
Chci být jako Ty, pomoz mi milovat a odpouštět
Bože, nenech mě odvrátit se Pane od Tebe
Zdrž mě od toho, aby v mém životě rozhodl hřích, Pane stvoř mě svatou a čistou
Otče, Ty mě pozvedáš, cítím se jak dítě ve tvém náručí
Nezasloužím si takovou lásku, ale slyším tvůj hlas Pane Ježíši

Očisti, očisti mě
Vezmi, vezmi mě
Odpoutej, odpoutej mě
Naplň můj život, naprav ho, Otče pomoz mi,
Otče pomoz mi vyjít

Zhřešila jsem, přicházím na kolenou, jak si za mě mohl zemřít?
Hledáš mé srdce, znáš mé myšlenky
Vidíš do mého nitra i navrch a mě celou
Ty sám mi můžeš odpustit
Ty mě pozvedáš, cítím se jak dítě ve tvém náručí
Zde můžu s Tebou zůstat navždy

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy