Texty písní Remix Kristina - Life is a game

Kristina - Life is a game

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Kristina - Life is a game Remix:

Ey, Ey, life is a game
Ey, Ey, we're all born to play
Ey, Ey, twisted is the way
Sometimes it's not right, sometimes it's not fair

Ey, Ey, the journey of life
Ey, Ey, gets harder at times
Ey, Ey, twisted is the way
You know how it feels to smile through the pain

But today is your day
This is the moment when you're touching the sky
On the top of your wave
No one can stop you from flying so high
This is it, it's your time
You've got the magic when your stars are aligned
Fill the world with your shine
Life is a game that you're winning tonight

Ey, Ey, Wolves in the way
Ey, Ey, hunting their prey
Ey, Ey, bitter is the rain
Sneaking in the shadows they always remain

Ey, Ey, life is a maze
Ey, Ey, sometimes full of haze
Ey, Ey, bitter is the rain
You know how it feels when your hopes go astray

But today is your day
This is the moment when you're touching the sky
On the top of your wave
No one can stop you from flying so high
This is it, it's your time
You've got the magic when your stars are aligned
Fill the world with your shine
Life is a game that you're winning tonight

But today is your day
This is the moment when you're touching the sky
On the top of your wave
No one can stop you from flying so high
This is it, it's your time
You've got the magic when your stars are aligned
Fill the world with your shine
Life is a game that you're winning tonight

Ey, Ey life is a game
Kristina - Life is a game Remix:

Ej, Ej, život je hra
Ej, Ej, byli jsme všichni zrození, abychom hráli
Ej, Ej, zkroucení cestou
Někdy to není správné, někdy to není fér

Ej, Ej, cesta života
Ej, Ej, časem je to těžší a těžší
Ej, Ej, zkroucení cestou
Víš, jaké to je usmát se skrze bolest

Ale dnešek je tvůj
Toto je okamžik, kdy se dotýkáš oblohy
Na vrchol tvojí vlny
Nikdo ti nemůže zabránit letět tak vysoko
No je ono, tvoje příležitost
Jsi kouzelný když jsou hvězdy sladěné
Vyplň svět svým světlem
Život je hra, kterou dnes večer vyhraješ

Ej, Ej, vlci na cestě
Ej, Ej, loví svoji kořist
Ej, Ej, hořký je tenhle déšt
Plíží se ve stínech, tak vždy zůstávají

Ej, Ej, život je bludiště
Ej, Ej, někdy plné mlhy
Ej, Ej, hořký je tenhle déšt
Víš, jaké to je když je tvoje naděje zabloudit

Ale dnešek je tvůj
Toto je okamžik, kdy se dotkneš oblohy
Na vrchol tvojí vlny
Nikdo ti nemůže zabránit letět tak vysoko
No je ono, tvoje příležitost
Jsi kouzelný když jsou hvězdy sladěné
Vyplň svět svým světlem
Život je hra, kterou dnes večer vyhraješ

Ale dnešek je tvůj
Toto je okamžik, kdy se dotkneš oblohy
Na vrchol tvojí vlny
Nikdo ti nemůže zabránit letět tak vysoko
No je ono, tvoje příležitost
Jsi kouzelný když jsou hvězdy sladěné
Vyplň svět svým světlem
Život je hra, kterou dnes večer vyhraješ

Ej, Ej, život je hra
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy