Texty písní Rise Against Endgame Help Is On The Way

Help Is On The Way

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I have my mother's dreams
I have my father's eyes
You can't take that from me
Just go ahead and try
The cursed city sleeps
Watch ions in the sky
Preparing to unleash
Let loose a mighty cry

Can nobody save us?
Will anyone try?
The pyre is burning
The severance is dying
And all along they say it

"Help is on the way!"
"Help is on the way!"
Hold my hand to help see
Right there in front of me
"Help is on the way!"

Five thousand feet below
As black smoke engulfs the sky
The ocean floor explodes
Eleven mothers cry
My bones all resonate
A burning lullaby
You can't take that from me
Just go ahead and try

She says that's the shoreline
With hands in the air
Her words miss the dark light
Does anyone care?
And all along they say it

"Help is on the way!"
"Help is on the way!"
Hold my hand to help see
Right there in front of me
"Help is on the way!"

Right there!
Right there!
Right there!
Right there!
Right there!

Choking on the black gold
Upon which we rely
We keep actions in the attics
To see cameras in the sky

"Help is on the way!"
(They said, they said)
"Help is on the way!"
(They said, they said)

We were told just to sit tight
Cause somebody will soon arrive
"Help is on the way!"
But it never came!
It never came!

"Help is on the way!"
"Help is on the way!"
Hold my hand to help see
Right there in front of me
"Help is on the way!"
On the way
Mám sny své mámy
Mám oči mého otce
Nemůžete mi to vzít
Jděte do toho a zkuste to
Prokleté město spí
Sledujte ionty na nebi
Připraveno se k rozpoutání
Uvolněte mocný křik

Nemůže nás někdo zachránit?
Zkusí to někdo?
Hranice hoří
Odstupné umírá
A celou tu dobu říkají, že

"Pomoc je na cestě!"
"Pomoc je na cestě!"
Chyť mou ruku, pomož mi vidět
Hned tam přede mne
"Pomoc je na cestě!"

Pět tisíc metrů pod námi
Jako černý kouř pohltí oblohu
Dno oceánu exploduje
Jedenáct matek pláče
Všechny mé kosti rezonují
Hořící ukolébavka
Nemůžete mi to vzít
Jděte do toho a zkuste to

Ona říká, že je to pobřeží
S rukama ve vzduchu
Její slova postrádají temné světlo
Stará se někdo?
A celou tu dobu říkají, že

"Pomoc je na cestě!"
"Pomoc je na cestě!"
Chyť mou ruku, pomož mi vidět
Hned tam přede mne
"Pomoc je na cestě!"

Tady!
Tady!
Tady!
Tady!
Tady!

Dusit se černým zlatem
Na které spoléháme
Držíme akce v podkroví
Chceme-li vidět kamery na obloze

"Pomoc je na cestě!"
(Řekli, řekli)
"Pomoc je na cestě!"
(Řekli, řekli)

Bylo nám řečeno, abychom pevně seděli
Protože někdo brzy dorazí
"Pomoc je na cestě!"
Ale nikdy nepřišla!
Nikdy nepřišla!

"Pomoc je na cestě!"
"Pomoc je na cestě!"
Chyť mou ruku, pomož mi vidět
Hned tam přede mne
"Pomoc je na cestě!"
Na cestě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy